Seurantatietojen toimittaminen

Tuottajien ja tuottajayhteisöiden on toimitettava seurantatiedot vuosittain Pirkanmaan ELY-keskukseen kullekin alalle osoitettuun määräaikaan mennessä. Seurantatiedoissa ilmoitetaan edellisen vuoden tiedot markkinoille lasketuista, kerätyistä, kierrätetyistä ja hyödynnetyistä määristä. Seurantatietojen lisäksi tuottajien ja tuottajayhteisöjen tulee toimittaa viranomaiselle tuottajayhteisöpäätöksissä määrätyt tiedot.Tuottajayhteisö toimittaa tiedot jäsentensä puolesta.

Seurantatietojen määräajat

  • Juomapakkaukset 31.3.
  • Ajoneuvot 30.4.
  • Akut ja paristot 30.4.
  • Paperi 30.4.
  • Sähkö- ja elektroniikkalaitteet 30.4.
  • Renkaat 30.4.
  • Pakkaukset 30.9.

Lomakkeet ja ohjeet

Seurantatiedot raportoidaan Aluehallinnon asiointipalvelussa. Palveluista valitaan Tuottajarekisterin asiointipalvelun alta Tuottajarekisterin määräaikaisraportointi. Lomakkeiden täyttämiseen on tämän sivun liitteissä yleisohje sekä alakohtaiset ohjeet. Aluehallinnon asiointipalvelun käyttämiseen löytyy lisäohjeita Toiminnanharjoittajan sähköinen raportointi -sivulta. Sivuilla olevat yleisohjeet soveltuvat myös tuottajarekisterin täyttämiseen.

Käsittely- ja laiminlyöntimaksut

Seurantatietojen käsittelystä ja tarkistamisesta peritään maksu. Maksu perustuu valtion maksuperustelakiin ja Valtioneuvoston asetukseen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskusten, työ- ja elinkeinotoimistojen sekä kehittämis- ja hallintokeskusten maksullisista suoritteista. Maksut löytyvät maksuasetuksen (1272/2020) liitteenä olevasta maksutaulukosta.

Tietojen toimittamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu, jonka suuruus on vähintään 500 euroa ja enintään 10 000 euroa. Ennen laiminlyöntimaksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kehotus toimittaa seurantatiedot.

Ohjeet tuottajarekisteri TURREn käyttöön

Julkaistu 30.8.2013 klo 10.48, päivitetty 4.2.2021 klo 11.24
Julkaisija: