Maanteiden liikennesuorite - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Liikennesuoritteella ilmaistuna liikenne on ollut kasvussa koko tarkastelujakson ajan. Tämä lisää liikenteestä aiheutuvien päästöjen, kuten hiilidioksidin ja hiukkasten, syntyä jatkuvasti.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Liikenteen kasvu on jatkuvaa , mikä suuntaus on ollut havaittavissa myös viime vuosina.
Suhteessa tavoitteisiin:
Tavoitteena on liikenteen määrän väheneminen ja sen myötä liikenteestä aiheutuvien ympäristövaikutusten aleneminen, kuten esimerkiksi kasvihuoneilmiötä aiheuttavan hiilidioksidin päästöjen saaminen mahdollisimman alhaiselle tasolle.

Maanteiden liikennesuorite - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Maanteiden liikennesuorite EPOELY

Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta (Tiehallinnon maanteiden kuntatilasto).

Liikennesuoritteella tarkoitetaan  jonkin ajoneuvolajin tietyssä aikayksikössä, yleensä vuodessa, ajamaa kilometrimäärää. Maanteiden liikennesuoritteeseen (yhteensä) lasketaan mukaan henkilöautot, pakettiautot, kuorma-autot ja linja-autot. Katujen ja yksityisteiden liikennesuoritteesta ei ole saatavissa tietoja kattavasti. Liikennesuorite on tasaisessa kasvussa kaikissa maakunnissa. Osin on kyse läpikulkuliikenteestä , kuten esimerkiksi tavaraliikenteestä.

Julkaistu 28.5.2014 klo 11.07, päivitetty 24.10.2017 klo 14.36

Aihealue: