Hyväksyttyjen yleis- ja asemakaavojen määrä - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Pitkän aikavälin kehitys:
Yleis- ja asemakaavoitetun alueen pinta-alaosuudet ovat kasvaneet heijastaen alueidenkäytön suunnitelmallisuutta.
Lyhyen aikavälin kehitys:
Yleis- ja asemakaavoitus etenee tasaisesti.
Suhteessa tavoitteisiin:
Kaavoitetun alueen osuudet ovat lisääntyneet jatkuvasti, mikä edistää alueidenkäytön suunnitelmallista ja sen hallittua toteuttamista.

Hyväksyttyjen yleis- ja asemakaavojen pinta-alan osuus maakunnan pinta-alasta - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

Hyväksyttyjen yleis- ja asemakaavojen pinta-alan osuus maakunnan pinta-alasta

Lähde: Ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertta.

Maankäyttö- ja rakennuslain tavoitteena on järjestää alueiden käyttö siten, että siinä luodaan edellytykset hyvälle elinympäristölle sekä edistetään ekologisesti, taloudellisesti, sosiaalisesti ja kulttuurisesti kestävää kehitystä. Kaavoituksen määrä ja kattavuus indikoivat osaltaan tätä hyvää alueiden kehitystyötä.

Julkaistu 28.5.2014 klo 15.08, päivitetty 25.8.2014 klo 13.29

Aihealue: