Luonnon monimuotoisuus - Varsinais-Suomi ja Satakunta

Lounais-Suomen alueelliset indikaattorit:

kaapa_rungolla_VAR_Perkonoja_550px.jpg
Kuva: Marjo Perkonoja

Metsäluonnon suojelu kiinnostaa maanomistajia

Etelä-Suomen metsien monimuotoisuuden toimintaohjelma METSO turvaa metsien monimuotoisuuden kannalta tärkeitä ja lajistoltaan monipuolisia metsäluontokohteita. Metsänomistajien vapaaehtoisuuteen perustuvan ohjelman suosio on kasvanut, ja vuoden 2012 loppuun mennessä on suojeltu yhteensä lähes 5000 hehtaaria. Pinta-alasta noin 60 % on suojeltu määräaikaisten ympäristötukisopimusten avulla. Monet sopimukset ovat lähivuosina päättymässä, ja jos niitä ei jatketa, on ohjelman tavoitteiden saavuttaminen vaikeaa.

Julkaistu 19.8.2014 klo 15.58, päivitetty 15.2.2019 klo 14.03