Luonnon monimuotoisuus - Pohjois-Pohjanmaa

Pohjois-Pohjanmaan indikaattorit

Luonnon monimuotoisuus
Kuva © Marcos Katz

Pohjois-Pohjanmaan maakunnan eri osien suojelutilanne vaihtelee – eteläisissä osissa ja Oulun läheisyydessä suojelualueita on hyvin vähän, kun taas pohjoisissa osissa suojelutilanne on parempi. Perämeren rannikko tuo omaleimaisen lisänsä Pohjois-Pohjanmaan luontoon. Perämeren rantaniityillä kasvaa ns. ruijanesikko-ryhmän kasvilajistoa. Ruijanesikko-ryhmän lajeista on kehittynyt rotuja, jotka ovat endeemisiä Suomessa ja esiintyvät koko maailmassa siis vain Perämeren rannikolla. Ruijanesikko-ryhmän rodut ovat levinneet jääkauden jälkeen Jäämereltä Perämerelle ja lajiutuneet täällä omiksi alalajeiksi/roduiksi, koska yksilöt eivät ole päässeet enää lisääntymään Jäämeren yksilöiden kanssa. Pohjois-Pohjanmaalla on useita tärkeitä linnustoalueita, kuten Liminganlahden Natura-alue ja Hailuodon saari. Maankohoaminen on Perämeren ympäristössä melko nopeaa, mikä muuttaa alueen maisemaa ja luontoa jatkuvasti.

Julkaistu 6.5.2014 klo 10.44, päivitetty 24.8.2017 klo 10.31