Luonnon monimuotoisuus - Pohjois-Karjala

Lumo_Tano.jpg

     Kuva: Markku Tano

Pohjois-Karjalalle on luonteenomaista vesistöjen, metsien ja soiden suuri määrä. Harvaan asuttu maakunta onkin rikas luonnonvaroiltaan ja toisaalta luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen näkyy myös maakunnan maisemassa.  Erämaista luontoa on vielä jäljellä suurimmilla suojelualueilla ja paikoitellen myös niiden ulkopuolella, joskin monilla alueilla on suunnitteilla rantarakentamista, joka muuttaa näiden alueiden erämaisia piirteitä. Luonnon monimuotoisuuden väheneminen onkin yksi Pohjois-Karjalan keskeisistä ympäristöhaasteista.

Pohjois-Karjalan alueelliset indikaattorit

Julkaistu 8.5.2014 klo 9.17, päivitetty 15.8.2017 klo 9.58