Luonnon monimuotoisuus - Kainuu

Kainuun alueelliset indikaattorit

Ulvinsalo
Ulvinsaloa © Reima Leinonen

 

Kainuuta luonnehtivat metsäiset vaaramaisemat, vesistöt, suot ja harjut. Monin paikoin voi vielä kokea erämaisen luonnon tunnun, sillä Kainuun pinta-alasta 81 % on metsää ja 12 % vesistöjä, jonka lisäksi alue on hyvin harvaan asuttua.

Lajisuojelun kannalta Kainuun suojelualueilla on merkitystä erityisesti vanhojen metsien lajistolle, lehtolajistolle, suurpedoille ja liito-oraville. Laajojen suojeltujen rajanläheisten erämaa-alueiden ansiosta suurpetojen kannat ovat kasvaneet, mutta liito-oraville sopivien elinympäristöjen turvaaminen myös tulevaisuudessa on metsätaloudesta pääelinkeinonsa saavalle Kainuulle haaste.

Myös maatalouden rakennemuutos on vaikuttanut Kainuussa monimuotoisuuden vähenemiseen. Laidun- ja niittotalouden loppuessa perinnebiotoopit, kuten hakamaat, niityt ja kedot vähitellen metsittyvät. Lähes 25 % uhanalaisista lajeista vaatii elinympäristökseen perinnebiotoopin.

Julkaistu 12.9.2014 klo 13.32, päivitetty 24.8.2017 klo 13.15

Julkaisija: