Luonnon monimuotoisuus - Kaakkois-Suomi

Vanhaametsää3430netti.jpg Tavoitteena luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen

Niin EU:n kuin Suomenkin tavoitteena on pysäyttää luonnon monimuotoisuuden väheneminen vuoteen 2020 mennessä. Kaakkois-Suomen luonto on monipuolinen. Täältä löytyvät mm. itäisen Suomenlahden laaja merialue saaristoineen, Salpausselkien upeat harjualueet, Etelä-Suomen suurin joki, Kymijoki sekä eteläisen Saimaan ja Repoveden laajat järvialueet. Vaikka suojelualueita on jo melkoisesti, luonnon monimuotoisuuden köyhtymisen pysäyttäminen edellyttää määrätietoisia toimia niin vesi- kuin maa-alueillakin.

    Julkaistu 20.5.2014 klo 13.30, päivitetty 28.5.2019 klo 17.34