Luonnon monimuotoisuus - Etelä-Savo

Luonnon monimuotoisuus vähenee

Suurin osa maakunnan uhanalaisesta lajistosta esiintyy metsissä. Suojeltavat metsäluontokohteet ovat olleet pienialaisia ja sijaitsevat toisistaan erillään. Vanhat lehtimetsät ovat erityisen tärkeitä metsäkohteita. Niissä esiintyy muun muassa kiireellistä suojelua vaativa valkoselkätikka. Järviluonnon runsashumuksiset järvet, lammet ja reittivedet kuuluvat Euroopan alueen uhanalaisiin kansallisiin vastuuluontotyyppeihin. Vähäsoisen Etelä-Savon soista on ojitettu 80 %. Perinnebiotooppeja ylläpitävät maankäyttömuodot ovat häviämässä. Saimaalla elävä erittäin uhanalaisen saimaannorppakannan säilyminen vaatii erityistoimia muun muassa verkkokalastusrajoituksia.

Etelä-Savon alueelliset indikaattorit

Julkaistu 20.5.2014 klo 13.40, päivitetty 24.11.2017 klo 8.07