Ympäristön tila Kainuussa 2013

Kainuuta luonnehtivat metsäiset vaaramaisemat, reittivesistöt, suot ja harjut. Monin paikoin voi kokea vielä erämaisen luonnon tuntua, vaikka metsät ovatkin metsätalouden voimaperäisessä käytössä ja suuret vesistöt säännösteltyjä. Suojelualueiden osuus on selvästi suurempi kuin Etelä-Suomessa. Ympäristön tila on kokonaisuutena pysynyt hyvänä harvan asutuksen ansiosta, mutta paikallisesti maatalous, turvetuotanto ja teollisuus vaikuttavat ympäristöönsä. Monella alalla ympäristönsuojelutoimet ovat tehostuneet , mikä näkyy myönteisesti ympäristön tilassa. Pinta- ja pohjavesien laatu on säilynyt pääosin hyvänä.

Kelo Pohjavaara
Vanha kelo Pohjavaaralla. © Kuva: Jouko Saastamoinen

 

Teollinen murros on koskettanut myös Kainuuta. Paperin valmistus on loppunut ja kaivosteollisuus laajentunut. Tällä on ollut vaikutuksensa toimintaympäristössä. Kainuu on lisännyt uusiutuvan energian tuotantoa ja on sähköntuotannossaan jo enemmän kuin omavarainen. Tuulen valjastamista energiantuotantoon suunnitellaan Kainuun vaaroilla ja ylängöillä. Jätteistä valtaosa käytetään hyödyksi aineena ja energiana.

Ilmastonmuutos muuttaa kasvillisuutta ja eläimistöä monella tavalla. Ilmastonmuutos voi aiheuttaa myös huomattavia vesitaloudellisia muutoksia, ja hajakuormitus vesistöihin voi kasvaa. Uusiutuvan energian käytön lisääntyminen voi monin tavoin vaikuttaa ympäristön tilaan.

Uusin tieto Kainuun ympäristön tilasta löytyy verkosta

Katsaus ympäristön tilaan tarkastelee Kainuun ELY-keskuksen toimialuetta. Samanaikaisesti tämän katsauksen kanssa on julkaistu 12 muun alueen vastaavat katsaukset sekä valtakunnallinen ympäristön tila -katsaus.

Katsaukset ovat tiiviitä esityksiä tärkeimmistä ja ajankohtaisimmista ympäristön tilaan liittyvistä aiheista. Jokaisesta aiheesta on tarjolla verkko-osoite, josta löytyy lisätietoja ja uusimmat päivitykset. Kainuun ympäristön tila 2013 -katsauksen ovat koonneet Kainuun ELY-keskuksen asiantuntijat. Tietolähteinä on käytetty ympäristöhallinnon sekä muiden viranomaisten ja tutkimuslaitosten tietojärjestelmiä.

 

Julkaistu 9.12.2013 klo 15.27, päivitetty 23.1.2017 klo 13.45

Julkaisija: