Ympäristön tila 2013 - Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa

 

Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan ympäristön tila 2013: onnistumisia ja haasteita - ajankohtaista tietoa nopeasti ja kaikille

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus on julkaissut alueellisen katsauksen ympäristön tilasta. Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan aluetta koskeva katsaus on osa Suomen ympäristökeskuksen valtakunnallisen ja alueellisten ELY-keskusten Ympäristön tila 2013 -katsausten sarjaa.

ympariston_tila 2013_EPOELY_kansikuva.jpgEtelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella teollisuuden ja energiatuotannon luontoa happamoittavat rikki- ja typpipäästöt ovat vähentyneet selvästi 1990-luvulta nykypäivään erilaisten ilmansuojelutoimenpiteiden johdosta. Myös energiatuotannon typpioksidipäästöt ovat vähentyneet.

Euroopan vesipolitiikan puitedirektiivin mukaisesti pintavedet luokitellaan viiteen eri luokkaan. Tavoitteena on saavuttaa ja säilyttää vesien hyvä tai erinomainen tila. Syksyllä 2013 valmistuneen valtakunnallisen luokittelun mukaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen alueella 72 % jokien pituudesta, 66 % järvien ja 45 % rannikkovesien pinta-alasta on hyvää huonommassa tilassa. Suurimmaksi osaksi vesien tila on pysynyt samana kuin vuoteen 2006 päättyneellä ensimmäisellä luokitusjaksolla.

Vesistöissä näkyy Pohjanmaan alueen erityispiirre, eli happamat sulfaattimaat, joista kulkeutuu happamia yhdisteitä vesistöihin. Suurimmat ongelmat ovat jokivesissä, joihin vaikuttavat mm. voimakas ravinnekuormitus, vesirakentaminen sekä happamien sulfaattimaiden ja maankuivatuksen aiheuttama happamuus ja korkeat metallipitoisuudet. Ulkosaariston vesien tila on Pohjanmaan rannikkoseudulla pääosin hyvä, mutta paikoin myös hyvässä tilassa olevilla alueilla alkaa näkyä rehevöitymistä.

Julkaistu 10.12.2013 klo 13.31, päivitetty 6.5.2019 klo 12.56