Ympäristön tila Suomessa 2008

Suomen ympäristön tila on monessa suhteessa parempi kuin 10–20 vuotta sitten. Ympäristönsuojelu on edistynyt, mutta ilmastonmuutos uhkaa jättää menneet saavutukset varjoonsa. Vielä 1990-luvulla siihen suhtauduttiin enemmänkin kaukaisena haasteena kuin ongelmana, jolle pitäisi heti tehdä jotain. Tilanne muuttui 2000-luvulla, kun lukuisat tutkimukset ja raportit tarkensivat ilmastoennusteita ja arvioita lämpenemisen voimakkuudesta ja seurauksista.

Ympäristön tila on yhdistelmä muutoksia, vuorovaikutuksia ja kehityssuuntia. Miten tämä yhdistelmä tulkitaan – hyväksi tai huonoksi ympäristöksi – riippuu ainakin osittain jokaisen henkilökohtaisista arvostuksista.

Ympäristön tila -katsaus

EU:n ympäristötietodirektiivin velvoittamana jäsenmaiden tulee tarjota kansalaisille tietoa ympäristön tilasta. Suomessa tiedon välittämisen ensisijaiseksi kanavaksi on valittu Internet. Ympäristön tila 2008 -katsaus on tiivistelmä verkon tarjonnasta. Katsaukseen on kerätty tärkeimpiä ajankohtaisia aiheet ja koottu linkkejä lisätiedon lähteille.

Alueelliset ympäristön tila -katsaukset

Vaikka monien ympäristöongelmien syyt ovat maailmanlaajuisia, seuraukset näkyvät paikallisesti, esimerkiksi arktisten lajien vähenemisenä ja eteläisten lajien leviämisenä kohti pohjoista. 

Samaan aikaan valtakunnallisen katsauksen kanssa julkaistiin myös 13 alueellista ympäristön tila -katsausta. Niissä ympäristön tilaa tarkastellaan kunkin alueen näkökulmasta.

Julkaistu 5.2.2009 klo 10.12, päivitetty 15.4.2015 klo 17.33
Aihealue: