Ekosysteemipalvelut

Ekosysteemipalvelut ovat keskeisiä vihreän kasvun mahdollistajia. Ne muodostavat ja säätelevät koko toimintaympäristön laatua. Puhdasta ilmaa ei useimmiten mielletä ekosysteemipalveluna vaikka se sellaiseksi on luokiteltavissa. Monet ilman epäpuhtaudet laskeutuvat loppujen lopuksi hiukkasten tai sateen mukana maahan, jossa ekosysteemin kemialliset tai mikrobiologiset palvelutoiminnot muuntavat tai säätelevät epäpuhtauksien muutoksia. Esimerkiksi kasvusto, erityisesti havupuut, puhdistavat ilmaa epäpuhtauksista. Varsinkin tiiviisti rakennetuilla alueilla puustolla voi olla merkittävä vaikutus ilmanlaadulle.

Ekosysteemipalvelut-teeman päämääriä ovat:

  • Maaperä ja kasvulliset resurssit
  • Vesiresurssit
  • Ilman laatu
  • Luonnon monimuotoisuus

Maaperä ja kasvulliset resurssit

Tämän päämäärän avainindikaattorit ovat:

Vesiresurssit

Tämän päämäärän avainindikaattorit ovat:

Ilman laatu

Tämän päämäärän avainindikaattori on:

Luonnon monimuotoisuus

Tämän päämäärän avainindikaattori on:

Julkaistu 21.11.2016 klo 12.26, päivitetty 22.12.2016 klo 13.53
Aihealue: