Vihreän kasvun avainindikaattorit

Vihreä kasvu on Suomelle suuri mahdollisuus, mutta sen toteuttamiseksi tarvitaan pitkäjänteistä ja määrätietoista tietoon perustuvaa päätöksentekoa. Indikaattorit ovat yksi yhteiskunnallisen ohjauksen ja päätöksenteon apuväline. Vihreän kasvun sekä resurssi- ja materiaalitehokkuuden avainindikaattorit -hankkeen (ViReAvain) päätavoitteena oli luoda Suomen oloihin sopivat vihreän kasvun avainindikaattorit, jotka ovat kansainvälisesti tarkoituksenmukaisia ja tukevat vihreän talouden kehittymistä sekä kansallisella että alueellisella tasolla. ViReAvain-hanke toteutettiin Lynet-toimijoiden SYKEn ja Luken johdolla. Työssä oli mukana myös Ramboll Oy, Oulun yliopisto, Motiva ja Tilastokeskus. Työn toteutusta valvoi YM, TEM ja MMM.

Hankkeessa tunnistettiin 19 avainindikaattoria, jotka antavat monipuolisen kuvan vihreän kasvun mahdollisuuksista ja kipupisteistä. Indikaattorit on esitelty tällä sivustolla seuraaviin teemakokonaisuuksiin ryhmiteltyinä:

  • Vähähiilisyys ja resurssitehokkuus 
  • Ekosysteemipalvelut ja ympäristön laatu
  • Taloudelliset mahdollisuudet ja ohjauskeinot

Tätä sivukokonaisuutta ja vihreän kasvun avainindikaattoreita ei toistaiseksi enää päivitetä.   

 

Julkaistu 21.11.2016 klo 12.16, päivitetty 9.3.2021 klo 16.06
Aihealue: