Ympäristönsuojelun valvonnan sähköinen asiointijärjestelmä YLVA

 

Ympäristönsuojelun sähköiseen valvontaan on otettu käyttöön uusi YLVA -tietojärjestelmä. VAHTI-järjestelmä on poistunut käytöstä. YLVA on suunnattu ympäristönsuojelulain nojalla lupa-, ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille sekä jätelain nojalla ilmoitus- ja rekisteröintivelvollisille asiakkaille. Palvelun käyttäjiä ovat muun muassa toiminnanharjoittajat, kuntien ympäristöviranomaiset ja ELY-keskusten asiantuntijat.

Uudistetulla asioinnilla helpotetaan ja sujuvoitetaan käyttö- ja päästötarkkailua koskevien tietojen toimittamista. Palvelussa asiakas voi luoda määrämuotoisilla lomakkeilla ja liitteillä valvontaviranomaisille sähköisen raportin, joka vastaa ympäristöluvan, ilmoitusta koskevan päätöksen tai rekisteröintiä koskevan valtioneuvoston asetuksen vaatimuksia.

Ilmoitusvelvollinen ja rekisteröintivelvollinen asiakas voivat täyttää ja lähettää toimintaa koskevan ilmoituksen palvelussa.

Ylva-sivut siirtyvät ELY-keskus.fi-alustalle vuoden 2021 aikana. Nykyisen sivuston tiedostot eivät täytä saavutettavuusvaatimuksia.

Näille sivuille on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ja kuntakäyttäjille sähköisen asioinnin tueksi:

YLVA-tietojärjestelmän asiakastuki: ylva(a)ely-keskus.fi (vaihda (a) -> @)

Lisätietoja: johtava asiantuntija Päivi Laurila, puh +358 295 025 195, sähköposti: etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Julkaistu 23.11.2017 klo 9.51, päivitetty 1.7.2021 klo 11.14