NOTTO kuntakäyttäjille

Maa-aineslain lupaviranomaisen tulee tallentaa maa-aineslupia koskevat keskeiset tiedot Notto-järjestelmään. Tiedot tulee toimittaa sähköisellä Maa-aineslupapäätöslomakkeella.

Kuntakäyttäjät pääsevät lisäksi muokkaamaan lupatietoja suoraan NOTTO-järjestelmässä sekä tallentamaan vuosi-ilmoitusottotietoja, mikäli luvanhaltija itse ei ole tallentanut niitä NOTTO-järjestelmään. Vuosittaisten ottotietojen ilmoittamisesta ja tallentamisesta on annettu ympäristöministeriön ohje.

Kuntakäyttäjät pääsevät kirjautumaan U-tunnuksilla NOTTO-tietojärjestelmään. Järjestelmään kirjautuminen tapahtuu osoitteessa https://notto.ahtp.fi.

U-tunnuksen voi hakea käyttäjätunnuslomakkeella.

Lisätietoja: maa-aineksenotto(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 21.12.2018 klo 14.38, päivitetty 11.1.2019 klo 10.30