Maa-aineslupa tietojärjestelmä NOTTO

Maa-ainesten ottamisen seurantaan ja valvontaan on käytössä uudistettu NOTTO-tietojärjestelmä. Uudistetulla järjestelmällä helpotetaan ja sujuvoitetaan maa-aineslupiin ja niihin liittyvien vuosittaisten ottomäärien tietojen toimittamista ja hyödyntämistä. NOTTO-järjestelmä on kuntien ja ELY-keskusten maa-aineslain mukaisten valvonta- ja lupaviranomaisten käytössä.

Maa-aineslaki (23b §) edellyttää, että maa-ainesten ottamisesta ja sen vaikutusten seurannan järjestämisestä ylläpidetään tietojärjestelmää, joka sisältää tarpeelliset tiedot maa-aineslain mukaisista luvista ja ilmoituksista sekä ottamisalueiden tilan seurannasta. NOTTO-tietojärjestelmä palvelee tätä tarkoitusta. Tietojärjestelmän ylläpitovastuu kuuluu elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksille ja Suomen ympäristökeskukselle. Käytännössä ylläpitovastuu on ELY-keskusten sekä TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskukselle (KEHA-keskus).

Kuntakäyttäjät pääsevät tallentamaan järjestelmään uusia lupatietoja erillisellä sähköisellä Maa-aineslupapäätös -lomakkeella. Kuntakäyttäjät pääsevät päivittämään lupa- ja ottotietoja suoraan NOTTO-järjestelmässä haettuaan sitä varten käyttäjätunnuksen (U-tunnus). Lupa- ja ottotietojen toimittamisesta säädetään maa-aineslain 19 ja 23 §:ssä. Tiedot tulee toimittaa lupapäätöksen osalta välittömästi päätöksenteon jälkeen ja vuosi-ilmoitusten osalta 31.1 (luvanhaltija) tai 31.3 (lupaviranomainen) mennessä.

Toiminnanharjoittajan tulee toimittaa ottamista koskevat vuosittaiset seurantatiedot ensisijaisesti sähköisesti NOTTO-järjestelmään, jossa ne ovat kunnan ja ELY-keskuksen maa-aineshenkilöiden käytössä. Toiminnanharjoittajat ja muut kansalaiset pääsevät tarkastelemaan keskeisiä maa-aineslupatietoja kaikille avoimesta Maa-ainestenottoluvat ja kiviainesvarannot -karttapalvelusta.

Näille sivuille on koottu ohjeita toiminnanharjoittajille ja kuntakäyttäjille sähköisen asioinnin tueksi:

Lisätietoja: maa-aineksenotto(at)ely-keskus.fi

Julkaistu 21.12.2018 klo 12.28, päivitetty 6.5.2021 klo 15.25