Aineistojen tilaus

Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin ja -aineistoihin sisältyviä tietoja on mahdollisuus tilata tietyin rajoituksin.

Aineistoja luovutettaessa peritään niiden käsittelystä ja poiminnasta aiheutuvat kustannukset. Lisäksi veloitetaan valokopioiden, tulosteiden ja muiden jäljennösten antamisesta sekä mahdollisesti käyttöoikeuden luovuttamisesta.

Suomen ympäristökeskuksen palvelumaksu, joka kattaa aineiston poiminnasta ja käsittelystä aiheutuvat kustannukset, on

  • 100 e (+alv) alkavalta tunnilta
  • minimiveloitus 100 e (+alv)

Aineistoihin liittyvät tiedustelut lähetetään asiantuntijalle, jonka nimi löytyy kyseessä olevan tietojärjestelmän kuvaussivulta metatietopalvelusta.

Tietopalvelusopimuksen lomake

Julkaistu 18.9.2013 klo 11.01, päivitetty 25.5.2022 klo 9.25