Suomen teollisuuden ja maatalouden päästöt ja jätetiedot julkaistu karttapalvelussa

Tiedote 15.12.2021 klo 8.25
Päästötietopalvelu_556px

Tietoa Suomen teollisuuden ja maatalouden suurimmista päästölähteistä ja jätesiirroista löytyy nyt julkisesta päästötietopalvelusta osoitteesta prtr.fi. Suomen ympäristökeskuksen kehittämän karttapalvelun tarkoituksena on antaa tietoa ilma- ja vesipäästöistä ja jätteistä erilaisilla aluerajauksilla sekä parantaa kansalaisten, järjestöjen ja yritysten edellytyksiä osallistua ympäristöön vaikuttavaan päätöksentekoon.

Ilma- ja vesipäästöjä sekä jätesiirtoja voi tarkastella laitos- tai kuntatasolla. Helposti kaikkien ulottuville tuotu tieto omaa elinympäristöä koskevista ympäristöpaineista on tärkeä osa tavoitetta saavuttaa puhdas, eliöille haitaton, viihtyisä ja terveellinen ympäristö.

Verkkopalvelu on kehitetty yhteistyössä teollisuuden, tuottajajärjestöjen ja viranomaisten kanssa. Siihen sisältyvistä toiminnoista sekä päästöjen ja jätteiden siirtojen kynnysarvoista on säädetty Euroopan Unionin asetuksessa. Suomessa kaikilla palveluun sisältyvillä toiminnoilla on ympäristölupa, jonka noudattamista valvovat ELY-keskukset.

Jatkossa alustalle on mahdollista rakentaa lisäpalveluita esimerkiksi ympäristölupien sisällöstä ja laitosten valvonnasta. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi julkaistu sivusto on toteutettu ympäristöministeriön toimeksiannosta ja sitä kehitetään käyttäjäkokemusten ja palautteiden perusteella.

Palvelu toteuttaa EU:n visiota ”Terve maapallo kaikille”, jossa tavoitteena on vähentää vuoteen 2050 mennessä ilman, veden ja maaperän pilaantuminen sellaiselle tasolle, jota ei enää pidetä haitallisena terveydelle ja luonnon ekosysteemeille. Ilman epäpuhtauksien terveyshaittoja halutaan vähentää yli 55 prosenttia vuoteen 2030 mennessä. Jätteiden syntymistä halutaan vähentää merkittävästi. Niiden ekosysteemien osuutta, joissa ilman pilaantuminen uhkaa luonnon monimuotoisuutta, halutaan vähentää neljänneksellä.

Keskeisiä linkkejä

Lisätietoja ja palaute

Projektipäällikkö Kristina Saarinen, Suomen ympäristökeskus, puh. +358 295 251 590, etunimi.sukunimi@syke.fi

Palautetta palvelun toteutuksesta voi antaa sivustolla olevan linkin kautta PRTR@syke.fi.


Aihealue: