Ilmastonmuutos vaikuttaa suuresti luontoon ja ihmisten elinympäristöön

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan 28.3. klo 9. Pahoittelemme lyhyttä käyttökatkoa. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Suomen ilmasto lämpenee ja muuttuu sateisemmaksi ilmastonmuutoksen myötä. Luonnon tuottamat tärkeät hyödykkeet ja palvelut, kuten monimuotoiset ekosysteemit ja hyvälaatuiset vesivarat, ovat uhattuina. Vaikutukset koskettavat niin maa-, metsä- ja kalataloutta, luontomatkailua kuin kaupunkiympäristöjen maankäyttöäkin. Merkittäviä vaikutuksia Suomeen tulee myös maailmantalouden ja kansainvälisen politiikan kautta. Sään ääri-ilmiöiden ennakoitu yleistyminen aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia ja varautumistarpeita.

Pohjoisimmassa Euroopassa ilmastonmuutos saattaa tuottaa myös hyötyjä: lämmityksen tarve vähenee, sadot mahdollisesti kasvavat ja metsien kasvu nopeutuu. Maailmanlaajuisesti ilmastonmuutoksen haitalliset vaikutukset ovat kuitenkin selvästi suuremmat kuin hyödyt.

Lumitalvet vähenevät Etelä-Suomessa, talvitulvat lisääntyvät

Ilmastonmuutoksen vaikutukset yhteiskuntaan ja luonnonympäristöön riippuvat muutosten suuruudesta. Suomessa kasvillisuusvyöhykkeet vetäytyvät jo nyt kohti pohjoista ja eteläiset lajit valtaavat alaa. Lumen ja jään määrä vähenee, ja veden kierto muuttuu.

Suomen vesistöt ovat herkkiä ilmaston muutoksille. Sisävesissä tulvat ja niiden ajankohta ja määrä muuttuvat. Talvella vedenkorkeudet ja virtaamat kasvavat selvästi etenkin Etelä- ja Keski-Suomessa, koska entistä suurempi osa sateesta tulee vetenä ja lunta sulaa myös talvella. Keväällä lumen sulamisesta aiheutuvat tulvat pienenevät lauhempien talvien johdosta Etelä- ja Keski-Suomessa.

Ilmastonmuutos vaikuttaa myös Itämereen. Rannikkovesissä samentuminen ja rehevöityminen saattavat lisääntyä ja suolaisuus vähentyä. Näiden muutosten yhteisvaikutukset näkyvät meren lajistossa.

Julkaistu 11.9.2013 klo 16.54, päivitetty 8.8.2019 klo 12.00