Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot

Yhdyskuntarakenteen seurannan aineistot (YKR) soveltuvat muun muassa yhdyskuntarakenteen pitkän aikavälin muutosten seurantaan ja tilan analysointiin, alue- ja yhdyskuntarakenteen tutkimukseen, operatiiviseen ja ohjaavaan toimintaan sekä erilaisiin vaikutusten arviointi- ja suunnittelutehtäviin. Aineistot ovat käytössä muun muassa ympäristöhallinnossa, maakuntien liitoissa ja monissa kunnissa. Ne sisältävät tilastoruuduittain koko maasta seuraavat muuttujat vuodesta 1990 lähtien:

  • Väestö sukupuolittain ja ikäryhmittäin
  • Työvoima toimialoittain
  • Työpaikat toimialoittain
  • Rakennusten kerrosala ja lukumäärä käyttötarkoitusluokittain
  • Asuinhuoneistoala ja lukumäärä
  • Työmatkan pituus asuinpaikan ja työpaikan mukaan toimialoittain
  • Asuinhuoneistoväestö, asuntokunnan koko ja autonomistus
  • Lomarakennukset valmistumisajankohdan mukaan
  • Kaupan toimipaikat
  • Jokaisesta ruudusta tieto maankäytöstä ja -peitteestä Corine 4-tason luokituksella.

YKR-ruutuaineistot ovat ETRS-TM35FIN-koordinaatistossa. Ruudun keskipisteen koordinaatit on ilmoitettu metrin tarkkuudella.

YKR:n keskeinen osa on Suomen ympäristökeskuksen SYKEn kehittämät hallinnollisista rajoista riippumattomat yhdyskuntarakenteen aluejaot kuten taajamat, kylämäiset alueet ja maaseutualueet. Nämä keskenään vertailukelpoiset aluejaot on käytettävissä vuodesta 1990 lähtien viiden vuoden välein ja vuodesta 2010 lähtien vuosittain.

YKR:n avulla saadaan luotua kokonaiskuva yhdyskuntarakenteen tilasta ja erityisesti pitkän aikavälin kehityssuunnista. Aineistoista saa ajallisesti ja paikallisesti vertailukelpoista tietoa yhdyskuntarakenteessa tapahtuvista muutoksista. Ne soveltuvat myös paikallisiin tarkasteluihin. YKR-paikkatiedot mahdollistavat sosioekonomisten tietojen laskennan mihin tahansa aluemaisiin kohteisiin, kuten esimerkiksi kaavojen aluevarauksiin tai etäisyysvyöhykkeille.

YKR-aineistot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä ja ladattavissa omalle koneelle erillisestä internet-palvelusta. YKR-ruutuaineistojen käyttö edellyttää Liiteri-sopimuksen tekemistä.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa, alu_tuki(at)syke.fi

Julkaistu 20.8.2013 klo 10.44, päivitetty 30.11.2020 klo 11.17