Saaristoluokitus

Saaristoluokitus on tilastollinen ja paikkatietopohjainen alueluokitus, jossa Suomen alueet luokitellaan viiteen alueluokkaan. Saaristoluokituksen päätavoite on tunnistaa ja luokitella Suomen saaristoalueet ja saaristoa olosuhteiltaan muistuttavat manneralueet. Luokitus on toteutettu hallinnollisista rajoista riippumattomalla 250 metrin tilastoruutujaolla, joka mahdollistaa kuntia tarkemman alueiden luokittelun. Luokitus on muodostettu alueellisella yleistystasolla, jossa eri alueluokat erottuvat selkeinä kokonaisuuksina vähintään seudullisella tai maakunnallisella mittakaavatasolla. Luokituksen avulla saadaan tietoa erityyppisten saaristoalueiden ja saaristomaisten manneralueiden kehityksestä koko maan tasolla. Paikkatietopohjaisen saaristoluokituksen menetelmän ovat kehittäneet Suomen ympäristökeskus yhteistyössä maa- ja metsätalousministeriön kanssa perustuen osaltaan Ubigu Oy:n aiempaan menetelmä- ja aineistokehitykseen.

Alueluokituksen avulla pystytään erottamaan erilaiset saaristoalueet (sisä-, väli- ja ulkosaaristo) ja tunnistamaan saaristomaiset manneralueet, joissa etenkin vesistöjen aiheuttama rikkonaisuus ja sen tuottamat vaikutukset muodostavat tietyiltä olosuhteiltaan saaristoa muistuttavia alueita. Alueluokat ja niiden muodostaminen on kuvattu tarkemmin tämän sivun taustatamateriaaleissa.

Alueluokituksen avulla voidaan laskea tilastoja eri alueluokille ja niiden yhdistelmille. Alueluokituksen soveltamisessa on keskeistä sen käyttö yhdessä muiden aineistojen ja luokitusten kanssa. Alueluokituksesta voidaan laskea tilastotietoa erilaisiin hallinnollisiin alueluokkiin ja muita alueita, kuten taajamia, voidaan luokitella ja tarkastella saaristoluokkien perusteella.

 

 

Aineistot avoimesti saatavilla

Paikkatietoaineistona saaristoluokitus on vapaasti ladattavana SYKEn Avoin tieto -palvelussa (17.5.2022 alkaen). Aineisto on myös katseltavissa yhdessä monien muiden aineistojen kanssa Liiteri-tietopalvelussa.

Liiterissä aineisto löytyy karttatasona Yhdyskuntarakenne –teemasta. Lisäksi Liiterin tilastoista löytyy Saaristoalueet -teema, joka sisältää luokitukseen valmiiksi laskettuja tilastoja väestöstä ja vapaa-ajan asuinrakennuksista. Osa näistä tilastoista on käytössä vain Liiterin sopimuskäyttäjille. Lisäksi Liiterin sopimuskäyttäjät voivat laskea tilastoja saaristoluokituksen perusteella hyödyntämällä palvelun Tilasto-osion toiminnallisia alueita (tulossa). Lisätietoa Liiterin käytöstä löytyy palvelun verkkosivuilta.

Paikkatietoaineiston kuvaus löytyy SYKEn tietojärjestelmien ja aineistojen metatietopalvelusta.

 

Lisätietoja

Tutkija Kimmo Nurmio SYKE

etunimi.sukunimi@syke.fi

Taustamateriaalia

Julkaistu 6.5.2022 klo 8.52, päivitetty 14.6.2022 klo 16.45