Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta

Alueidenkäytön tietojärjestelmät

Ympäristöhallinnon alueidenkäytön tietojärjestelmät sisältävät maankäytön suunnittelua palvelevaa valtakunnallista aineistoa suunnitelmista ja päätöksistä sekä rakennetusta ympäristöstä. Tälle sivulle on koottu yleistietoa järjestelmistä sekä linkit järjestelmien omille sivuille. Jos tietoa ei löydy näiltä sivuilta tai järjestelmien omilla sivuilla olevista käyttöohjeista, opastusta saa Suomen ympäristökeskuksesta:

Alueidenkäytön tietojärjestelmien sisällön ja käytön neuvonta

  • Sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=alu_tuki]
  • Tälle sivulle löydät lyhytosoitteella www.ymparisto.fi/aluneuvonta
Julkaistu 30.10.2013 klo 15.33, päivitetty 15.3.2019 klo 13.35