Rakennetun ympäristön tietojärjestelmät

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä kehitetään ja ylläpidetään alueidenkäytön ohjauksen, maankäytön suunnittelun, osallistumisen, seurannan ja tutkimuksen tueksi.

© Kuva: ChengXi Zhang (pngtree.com)

Ympäristöhallinnon rakennetun ympäristön tietojärjestelmiä ovat Elinympäristön tietopalvelu Liiteri ja Yleiskaavapalvelu sekä kaavoituksen seurannan tallennusjärjestelmät. Tallennusjärjestelmiin sisältyvät Asemakaavojen seurantalomakkeiden TYVI-tallennuspalvelu, Kuntakaavoituksen ja kulttuuriympäristön paikkatietojen tallennusjärjestelmä (GISALU) sekä Kaavoituksen seurannan aineistopäivitys.

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmien kokonaisuus kerää ja tarjoaa valtakunnallista aineistoa erityisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisten tehtävien hoitamiseen. Eri tahojen kanssa yhteistyössä tuotetut paikkatiedot ja tilastot antavat monipuolisen kuvan rakennetusta ympäristöstä sekä alueidenkäytön suunnitelmista ja päätöksistä.

Kaikki kerättävät kaavoituksen, yhdyskuntarakenteen ja elinympäristön paikkatieto- ja tilastoaineistot ovat käytettävissä Elinympäristön tietopalvelu Liiterissä. Rakennetun ympäristön aluejakoja ja paikkatietoaineistoja on käytössä myös ympäristöhallinnon yleisissä kartta- ja aineistolatauspalveluissa. Tietoa tarjotaan niin ympäristöhallinnon sisällä kuin ulkopuolisillekin.

Rakennetun ympäristön tiedonhallinta on muuttumassa 

Suomen ympäristökeskus ja ympäristöministeriö rakentavat uutta rakennetun ympäristön tietojärjestelmää Ryhti-hankkeessa vuosina 2020-2024. Tavoitteena on koota kaavoitukseen ja rakentamisen lupiin liittyvät tiedot saataville valtakunnalliseen tietojärjestelmään.

   

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa

sähköposti: palvelunimi@ymparisto.fi [palvelunimi=alu_tuki]

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmän määrittelyn toteuttaja on valittu 31.3.2021
Suomen ympäristökeskus SYKE haki tekijää uuden rakennetun ympäristön tietojärjestelmän vaatimusmäärittelylle. Kilpailutus koski tietojärjestelmätyön vaihetta, jossa määritellään vähimmäisvaatimukset, joiden mukaan tietojärjestelmä tullaan rakentamaan.
Lue lisää
Julkaistu 5.6.2015 klo 15.23, päivitetty 13.10.2021 klo 13.20