Kaavoituksen seuranta 2004

Nykyinen kaava- ja lupajärjestelmä perustuu vuonna 2000 voimaan tulleeseen maankäyttö- ja rakennuslakiin. Kaavoituksen seurannan vuosiraporteissa tarkastellaan maankäytön suunnittelun tilannetta ja kehitystä maankäyttö- ja rakennuslain sekä sitä edeltäneen rakennuslain näkökulmasta. Vuotta 2004 koskevat tilastotiedot perustuvat ympäristöministeriön ja alueellisten ympäristökeskusten kaavoituksen seurantajärjestelmään (KATSE) tallentamiin tietoihin, joiden tärkeimpinä lähtöaineistoina on käytetty alueellisten ympäristökeskusten ylläpitämiä alueidenkäytön paikkatietoaineistoja (GISALU) ja kuntien täyttämiä asemakaavan seurantalomakkeita. Vuositilasto kattaa Manner-Suomen vesialueineen ilman Ahvenanmaata. Tässä vuoden 2004 raportissa olevat tiedot ovat vuoden 2005 hallinnollisten aluejakojen mukaisia (mm. kuntayhdistymiset huomioitu).

Maakuntakaavoja vahvistettiin ympäristöministeriössä 2 vuonna 2004. Vuoden lopussa vahvistettuja maakuntakaavoja oli yhteensä 8, ja seutukaavat ovat voimassa muilla alueilla. Kuntien yhteisiä yleiskaavoja oli vireillä yhteensä 7, joista 3 tuli vireille vuoden aikana. Muiden yleiskaavojen kokonaispinta-ala oli vuoden lopussa noin 64 000 neliökilometriä, josta kunnat hyväksyivät 4 200 vuoden aikana. Asemakaavoitetun alueen yhteispinta-ala oli yli 6 200 neliökilometriä. Vuoden aikana kunnat hyväksyivät kaikkiaan 130 ranta-asemakaavaa ja 1 300 muuta asemakaavaa. Suunnittelutarvealueista ei ole saatu vielä kattavaa tilastoa.

Kuntien ja alueellisten ympäristökeskusten vuonna 2004 tekemiin poikkeamispäätöksiin sisältyi yli 6 200 rakennuspaikkaa. Päätös oli myönteinen 87 prosentissa tapauksista. Kuntien osuus poikkeamista on muutaman vuoden aikana kasvanut puoleen. Kunnat tekivät suunnittelutarveratkaisun lähes 3 000 rakennuspaikasta, joista 92 prosentissa ratkaisu oli myönteinen.

Alueelliset ympäristökeskukset tekivät vuoden 2004 aikana kunnille 12 oikaisukehotusta kaavojen hyväksymispäätöksistä.  Ympäristökeskukset valittivat 10 kaavasta alueellisiin hallinto-oikeuksiin ja 3 korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallinto-oikeuksiin tehtiin 208 ensivalitusta ja 72 jatkovalitusta ympäristökeskusten poikkeamispäätöksistä. Ympäristökeskukset tekivät ensivaiheessa 27 valitusta kuntien suunnittelutarveratkaisuista ja 41 poikkeamispäätöksistä, joista tehtiin myös 3 jatkovalitusta.

Alueellisista ympäristökeskuksista (ayk) kuvissa käytetyt lyhenteet ja sijaintikartta sekä taustatietoja ympäristökeskusten toimialueilta:

 • LAP Lapin ympäristökeskus
 • KAI Kainuun ympäristökeskus
 • PPO Pohjois-Pohjanmaan ympäristökeskus
 • LSU Länsi-Suomen ympäristökeskus
 • KSU Keski-Suomen ympäristökeskus
 • PKA Pohjois-Karjalan ympäristökeskus
 • PSA Pohjois-Savon ympäristökeskus
 • ESA Etelä-Savon ympäristökeskus
 • KAS Kaakkois-Suomen ympäristökeskus
 • PIR Pirkanmaan ympäristökeskus
 • HAM Hämeen ympäristökeskus
 • LOS Lounais-Suomen ympäristökeskus
 • UUS Uudenmaan ympäristökeskus

 

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE)

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta (sivuvalikon linkki)

Outi Koskenniemi

Julkaistu 27.2.2014 klo 16.16, päivitetty 5.10.2015 klo 19.52