Kaavoituksen vuosiraportit

Vuosiraportteihin on valittu keskeiset kaavoituksen seurannan tilastotiedot, ja niitä on tulkittu sanallisesti ja havainnollistettu kuvin.

Ympäristöhallinnon kokoamat valtakunnalliset seurantatulokset julkaistiin painetuissa raporteissa vuosina 1977-96. Seuraavina vuosina ilmestyi vain lyhyt yhteenveto Ympäristö-lehdessä.

Kaavoituksen seuranta uudistettiin vastaamaan maankäyttö- ja rakennuslain suunnittelujärjestelmää. Vuodesta 2002 alkaen ympäristöministeriö ja alueelliset ympäristökeskukset (nykyisten ELY-keskusten ympäristövastuualueet) ovat tallentaneet tiedot ympäristötiedon hallintajärjestelmä Hertan Kaavoituksen seurannan tilastoon.

Vuosina 2002-2006 vuosiraportit on julkaistu www-sivuilla. Vuodesta 2007 alkaen ei enää ole laadittu erillistä vuosiraporttia, vaan vastaavien hakujen tekemistä varten laadittiin ohje.

Uusimmat tilastotiedot löytyvät Elinympäristön tietopalvelu Liiteristä, jossa tiedot ovat hyödynnettävissä osana Tilastoja. Liiteri on elinympäristön tieto- ja analyysipalvelu, joka kokoaa yhteen useita rakennettua ympäristöä ja kaavoitusta koskevia paikka- ja tilastotietoja. Liiteriä voi käyttää vieraana, rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun SYKEn Avoin tieto -sivustolla (ent. OIVA-tunnukset) tai sopimusasiakkaana.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus (SYKE)
Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta

  • Sähköposti: palvelunimi@syke.fi [palvelunimi = alu_tuki]


Outi Koskenniemi
Kaarina Vartiainen

 

 

Julkaistu 5.9.2013 klo 15.03, päivitetty 19.9.2022 klo 8.16