Asemakaavan seurantalomake

Ajankohtaista

TYVI-tallennussovelluksen saavutettavuutta on parannettu 22.8.2022.

  • Saavutettavuus parani erityisesti asemakaavan selostuksen liitelomakkeessa, jonka pdf-versio on muutettu täyttämään kriteerit.
  • Edellinen käyttöliittymän tekninen uudistus toteutettiin loppuvuodesta 2021.
  • Lisätietoja saavutettavuusselosteesta.

Asemakaavan seurantalomake kertoo tiivistetysti asemakaavan sisällön ja muutoksen aiempaan kaavatilanteeseen. Kunta tai sen valtuuttama konsultti tallentaa seurantalomakkeen TYVI Pro -palvelussa jokaisesta hyväksytystä asemakaavasta, myös ranta-asemakaavasta (sivuvalikossa linkki TYVI-operaattori Posti Messagingin etusivulle: Lomakkeen toimittaminen). Lisäksi lomake on liitettävä asemakaavan selostukseen. Konsulttitunnus aktivoidaan TYVI-operaattorin etusivun Ympäristöministeriö-linkistä (sivuvalikon linkki Konsulttitunnuksen aktivointi). Muita käyttäjätietoja eli yhteystietoja, salasanaa ja valtuutettuja konsultteja, hallitaan kirjautumalla lomakkeen tallennukseen.

TYVI-järjestelmään toimitetut asemakaavan tiedot kopioituvat joka yö Elinympäristön tietopalvelu Liiteriin, jossa ne sekä aiemmin excel-muotoisilla asemakaavan seurantalomakkeilla toimitetut tiedot ovat selailtavissa. Liiteriä voi käyttää vieraana, rekisteröitymällä ja kirjautumalla palveluun SYKEn Avoin tieto -sivustolla (ent. OIVA-tunnukset) tai sopimusasiakkaana (lisätietoja sivuvalikon linkki Elinympäristön tietopalvelu Liiteri).

Julkaistu 4.9.2013 klo 13.20, päivitetty 15.9.2022 klo 15.14