Tietoa kaavoituksesta

Ympäristöhallinto kokoaa tietoja yhteen

Vuoden 2000 alusta voimaan tullut maankäyttö- ja rakennuslaki muutti alueidenkäytön suunnittelua ja viranomaisten työnjakoa siten, että työ painottuu nykyään aiempaa enemmän kuntiin. Samalla muutoksenhaku on siirtynyt pääosin hallinto-oikeuksiin.

Pääosa alueidenkäytön suunnittelun alkuperäisistä tiedoista syntyy nykyisin kunnissa, maakuntien liitoissa ja hallinto-oikeuksissa, joten kokonaiskuvan muodostaminen kaavoituksesta edellyttää eri tahojen yhteistyötä.

Valtion ympäristöhallinto on kehittänyt muun muassa kaavoituksen seurannan tilaston sekä asemakaavan seurantalomakkeen, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille.

Viikki ilmasta. Kuva: Riku Lumiaro
Kuva: Riku Lumiaro / YHAn kuvapankki

Seuranta maakunnissa ja kunnissa

Maakuntien liitot huolehtivat maakunnallisen suunnittelun edellyttämästä alueiden käytön, alue- ja yhdyskuntarakenteen, rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan.

Kunnat huolehtivat kaavoitus- ja rakennustoimen hoidon edellyttämästä alueidenkäytön ja yhdyskuntarakenteen, rakentamisen ja rakennetun ympäristön sekä kulttuuri- ja luonnonympäristön tilan ja kehityksen seurannasta alueellaan.

Lisätietoja

Yliarkkitehti Minna Perähuhta, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 02952 50223, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 29.8.2013 klo 10.47, päivitetty 20.6.2016 klo 15.43