Maankäytön suunnittelujärjestelmä

Maankäytön suunnittelujärjestelmän lähtökohtana on tarkentuva suunnittelu, jossa valtakunnalliset alueidenkäyttötavoitteet sekä yleispiirteiset kaavat, eli maakuntakaava ja yleiskaava, ohjaavat yksityiskohtaisten asemakaavojen suunnittelua.

Kaavoitus_RailiMalinen.jpg
Raili Malinen, YHA kuvapankki

Yleiskaavat ja asemakaavat laaditaan ja hyväksytään kunnissa. Maakuntakaavojen laadinta ja hyväksyminen kuuluu maakuntien liitoille. Kunnat voivat myös laatia yhteisen yleiskaavan.

Pääasiassa loma-asutuksen järjestämiseksi ranta-alueelle laadittavaa asemakaavaa kutsutaan ranta-asemakaavaksi. Sen laatimisesta voi huolehtia myös maanomistaja, vaikka ranta-asemakaavankin käsittely ja hyväksyminen kuuluu kunnalle.

Kaavoituksen kehittäminen ja seuranta

Kaavoituksen kehittäminen on kaavan laatijoiden sekä valtion ympäristöhallinnon tehtävä (ympäristöministeriö ja elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset). Suomen ympäristökeskus tekee ympäristöä koskevaa tutkimusta ja tuottaa myös elinympäristön tilaa ja kaavoitusta koskevaa valtakunnallista seurantatietoa.

Valtion ympäristöhallinto on kehittänyt Kaavoituksen seurannan tietojärjestelmän sekä asemakaavan seurantalomakkeen, jotka helpottavat tietojen keräämistä ja välittämistä eri tahoille.

Julkaistu 29.8.2013 klo 14.53, päivitetty 9.8.2017 klo 16.37