Kaavoja ja lupia – rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kootaan alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot koko maasta

Uutinen 10.3.2022 klo 15.29
Valokuvassa nainen kävelee lastenvaunun kanssa keskeneräisen rakennuksen ohi.
Tietojärjestelmä helpottaa myös kaupunkisuunnittelun seuraamista, kun lähiympäristöön vaikuttavat suunnitelmat löytyvät yhdestä paikasta. © Ympäristöministeriö.
 

Rakennetun ympäristön tietojärjestelmään kootaan alueidenkäytön ja rakentamisen tiedot koko maasta. Vuonna 2024 käyttöön tuleva tietojärjestelmä vähentää päällekkäistä työtä ja auttaa muun muassa kestävämmän elinympäristön suunnittelussa, ilmastonmuutoksen huomioimisessa ja uusien digipalveluiden kehittämisessä. 

Vuonna 2021 määriteltiin tietojärjestelmän toimintaperiaatteet. Esimerkiksi se, mitä tietoja järjestelmään tulee ja miten tieto virtaa eri järjestelmien välillä. 

Keväällä kilpailutetaan pääkehittäjä ja syksyllä aloitetaan toteutus

Suomen ympäristökeskus SYKE on avannut markkinavuoropuhelun, jolla selvitetään tietojärjestelmän mahdollisia toteutustapoja ja markkinoilta löytyviä ratkaisuja. Vuoropuhelun jälkeen tietojärjestelmän päätoteutus hankitaan kilpailullisen neuvottelumenettelyn kautta. Tietojärjestelmän käytännön toteutus voidaan aloittaa syksyllä 2022, kun pääkehittäjä on valittu.

Tietojärjestelmä toteutetaan ja otetaan käyttöön vaiheittain. Vuoden 2023 aikana rakennetaan järjestelmään kyky vastaanottaa tietoa. Käyttäjille tietojärjestelmä on käyttöönotettavissa alkaen vuodesta 2024. 

Vaikka tietojärjestelmän sisällöt ja yksityiskohdat vielä tarkentuvat, päälinjat ovat selvillä. Valmisteilla oleva lainsäädäntö määrittelee, mitä tietoja tietojärjestelmään on viranomaisilla velvollisuus julkaista.

Tietomallit varmistavat, että tieto ymmärretään samalla tavalla

Tietojärjestelmään tulevat tiedot noudattavat yhteisesti sovittuja teknisiä vaatimuksia eli ne ovat tietomallien mukaisia. Tietomalli kuvaa tiedon rakennetta ja sisältöjä sekä tietojen yhteyksiä toisiinsa. Esimerkiksi kaavatietomalli määrittelee, että kaavaan liittyy kaavatunnus ja vireilletuloaika, jotka toimitetaan yhdenmukaisessa muodossa järjestelmään.

Tietomallien avulla varmistetaan, että tieto on koneluettavaa ja yhteentoimivaa. Koneluettavuus tarkoittaa, että tietojärjestelmät ja sovellukset pystyvät käsittelemään tietoa. Yhteisten määritysten ansiosta tieto liikkuu sujuvasti, ja sekä lähettäjä että vastaanottaja ymmärtävät tiedon samoin.

Useita tietomalleja on jo valmistunut, mutta niitä on vielä myös tekeillä. Yhteentoimivuustyön verkkosivulta löydät tiekartan tietomallien aikatauluista:

Saatavilla aina ajantasainen ja oikea tieto 

Merkittävä osa rakennetun ympäristön tiedoista syntyy kuntien perustehtävissä, kuten kaavoitettaessa. Selvitysten mukaan tietoja tarvitaan laajemminkin, yli sadassa viranomaisprosessissa. Kunnilla on tärkeä rooli uuden toimintamallin vakiinnuttamisessa.

Jatkossa viranomainen voi julkaista omasta järjestelmästään tietoja rajapinnan kautta rakennetun ympäristön tietojärjestelmään. Kaavatietojen julkaisemista varten rakennetaan myös latauspalvelu.

SYKE ei muokkaa viranomaisten tuottamaa tietoa. Tiedontuottaja vastaa aina tiedon oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta, ja SYKE varmistaa, että viimeisin saatu tieto on käytettävissä järjestelmästä. 

Nyt arvioidaan, että vuodesta 2024 lähtien tietojärjestelmään voidaan ottaa vastaan tietomallimuodossa seuraavia tietoja.

Rakentamisen tiedot

 • rakentamisluvat
 • purkamisluvat
 • maisematyöluvat
 • poikkeamispäätökset
 • rakennuskiellot
 • rakentamisrajoitukset
 • toimenpiderajoitukset
 • erityisharkinta-alueet

Alueidenkäytön tiedot

 • asemakaavat
 • tonttijakosuunnitelmat
 • yleiskaavat
 • maakuntakaavat, toteutustapaa tutkitaan: HAME-tietomalli tai kaavatietomalli
 • kunnan maapoliittinen ohjelma ja kunnan maapoliittinen yhteenveto, todennäköisesti alkuvaiheessa PDF-tiedostona

Tietojärjestelmän jatkokehitysvaihe on vuosina 2025–2029. Silloin toteutetaan kyvykkyys jakaa myös alla listattuja tietoja tietomallimuodossa:

 • rakennusjärjestykset
 • yleisten alueiden suunnitelmat
 • kaupunkiseutusuunnitelmat
 • merialuesuunnitelmat
 • kulttuuriympäristön tietoja

Lisää aiheesta

Yhteystiedot

hankepäällikkö Päivi Malmi
p. 050 375 7114

erikoissuunnittelija Henrik Saari
p. 029 525 2257

etunimi.sukunimi@syke.fi
Suomen ympäristökeskus, tietokeskus
 

HUOM! Uutista on muutettu 24.3.2022. Lauseesta valmisteilla olevasta lainsäädännöstä poistettiin viittaus kaavoitus- ja rakentamislakiin, jonka valmistelun muutoksista ilmoitettiin uutisen julkaisun jälkeen. Alkuperäinen lause: "Valmisteilla olevat kaavoitus- ja rakentamislaki sekä tietojärjestelmää koskeva lainsäädäntö määrittelevät, mitä tietoja tietojärjestelmään on viranomaisilla velvollisuus julkaista."