Tuulivoimaneuvonta

Ympäristöministeriön rahoituksella (OHKE) on käynnistetty tuulivoimarakentamisen ohjauksen valtakunnallinen asiantuntijapalvelu. Se tarjoaa elokuusta 2015 alkaen asiantuntija-apua ja neuvontaa kunnille, maakunnan liitoille, ELY-keskuksille, toiminnanharjoittajille ja kansalaisille tuulivoimarakentamiseen liittyvissä menettely- ja sisältökysymyksissä.

Tuulivoimaa @ Kaija Joki-Sipilä
    Tuulivoimaa © Kaija Joki-Sipilä

Etelä-Pohjanmaan ELY-keskukseen sijoitettu asiantuntija- ja neuvontatoiminto palvelee samalla tuulivoimarakentamisen ohjauksen yhtenäistämistä. Tuulivoimarakentamisen edellyttämä kaavoitus, ympäristövaikutusten arviointi sekä lupamenettelyt ja erityisesti niiden sujuva yhteensovittaminen on osoittautunut erittäin haasteelliseksi, koska kyse on uudenlaisesta alueidenkäyttömuodosta ja rakentamisesta.

 

Ympäristöministeriö vastaa edelleen tuulivoimarakentamisen suunnittelun ohjauksen kehittämisestä.

Tämän sivun lyhytosoite: ymparisto.fi/tuulivoimaneuvonta

Asuin- tai lomakuntasi päättää tuulivoimaloiden suunnittelutarveratkaisuista ja rakennusluvista sekä kaavoituksesta, kysy neuvoa ensin aina kunnasta!

Kysy sähköpostilla: tuulivoimaneuvonta@ymparisto.fi

Tai soita: puh. 0295 023 044 

Mikäli puheluusi ei voida heti vastata, soitamme takaisin vastaamatta jääneeseen puheluun. Sinun ei siis tarvitse jättää erikseen soittopyyntöä!

Usein kysytyt kysymykset tuulivoimasta

Lisätietoa:

Voimaa tuulesta_YVA_graafi-s8.jpg
Kuva: Voimaa tuulesta - Tuulivoiman rakentaminen osaksi elinympäristöä -esite © YM
Julkaistu 12.1.2017 klo 11.34, päivitetty 30.11.2021 klo 21.05