Maailmanlaajuinen aluesuunnitteluyhteistyö

kenialainen mausteenpoimija
© Juho Paavola, YHA-kuvapankki

OECD:n aluekehitysyhteistyö

OECD:n alueellisen kehittämispolitiikan komitea (Territorial Development Policy Committee TDPC) on alueellista kehittämistä koskevan keskustelun ja kokemusten vaihdon kansainvälinen foorumi, johon osallistuvat OECD:n 30 jäsenvaltiota. Komitean tarkoituksena on edistää alueiden kestävää kilpailukykyä sekä tehokasta ja innovatiivista hallintoa. TDPC:n alaisuudessa toimii kolme työryhmää: kaupunkiseutujen kehittämisen, maaseutualueiden kehittämisen ja alueindikaattorien ryhmät. Toiminnan painopisteitä ovat erityisesti metropolien kehittämiseen, ilmastonmuutokseen ja väestön ikääntymiseen liittyvät kysymykset. Komitean keskeisenä työmuotona ovat teema- ja maakohtaiset tutkinnat. Suomesta tutkintoja on tehty Helsingin metropolialueesta sekä alue- ja maaseutupolitiikasta.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Timo Turunen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 02952 50303, etunimi.sukunimi@ym.fi

UN HABITAT

YK:n asuinyhdyskuntaohjelma UN Habitat edistää sosiaalisesti, taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestävää kaupunkikehitystä sekä asuinolojen parantamista.

UN Habitatin toiminnan painopiste on laaja-alaisessa kestävässä kaupunkikehityksessä, jossa painottuvat mm. hyvä hallinto, kaupunkisuunnittelu, kestävä liikenne ja maankäyttö, asuminen ja peruspalvelut kaikille sekä ilmastonmuutokseen sopeutuminen.

UN Habitatilla on tärkeä rooli sekä Habitat III:ssa vuonna 2016 hyväksytyn Uuden Urbaanin Agendan että Agenda 2030:n kestävää kaupungistumista koskevien tavoitteiden toimeenpanossa ja seurannassa.

Lisätietoja

YK:n HABITAT-ohjelma, erikoistutkija Jyri Juslen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 02952 50108, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 13.15, päivitetty 18.11.2016 klo 11.43