Euroopan neuvoston aluesuunnitteluyhteistyö

CEMAT (European Conference of Ministers Responsible for Regional and Spatial Planning) on Euroopan neuvoston 47 jäsenmaan aluesuunnitteluministerien yhteistyöjärjestelmä. Jäsenmaiden edustajat kokoontuvat virkamieskomiteassa.  Strasbourgissa sijaitseva sihteeristö hoitaa aluesuunnitteluyhteistyön lisäksi Euroopan maisemasopimukseen liittyviä asioita.

CEMAT:in tarkoitus on edistää aluesuunnitteluyhteistyötä EU:n ja muun Euroopan välillä. Painopisteenä on Euroopan neuvoston profiilin mukaisesti koheesiopolitiikan toteuttaminen vahvistamalla kansalaisten oikeutta alueellisiin peruspalveluihin.  Suomen kannalta tärkeää on Venäjän aktiivisuus CEMAT-yhteistyössä.

Edellinen ministerikonferenssi järjestettiin Moskovassa 2010. Nykyinen puheenjohtajamaa on Kreikka, jonka on määrä järjestää seuraava ministerikonferenssi.

Lisätietoja

Ympäristöneuvos Timo Turunen, ympäristöministeriö, rakennetun ympäristön osasto, puh. 02952 50303, etunimi.sukunimi@ym.fi

Julkaistu 17.9.2013 klo 12.52, päivitetty 18.10.2016 klo 13.51