ASP-ennakkosäästäminen

Huomaathan, että 1.1.2023 ASP-ehdot muuttuvat. Lue lisää ympäristöministeriön tiedotteesta alta. Päivitämme tämän sivun, kun muutokset tulevat voimaan.

ASP eli asuntosäästö- ja tukijärjestelmä on tarkoitettu 15–39-vuotiaille ensimmäisen omistusasunnon hankkijoille. Asunnon hankkija tekee pankin kanssa sopimuksen, jossa hän sitoutuu säästämään vähintään 10 prosenttia asunnon hinnasta ja pankki antamaan lainaa, kun säästötavoite on saavutettu. ASP-korkotukilainan ehdot ovat edulliset, ja valtio maksaa osan koroista.

ASP-ennakkosäästämisen periaatteita:

  • Asunnon hankkijan on talletettava ASP-tilille vähintään kahdeksana kalenterivuosineljänneksenä 150–3000 euroa kunakin. Talletusten ei tarvitse tapahtua perättäisinä vuosineljänneksinä. Säästöosuuteen lasketaan myös talletuksille suoritettava korko ja kertynyt lisäkorko.
  • ASP-sopimusta voidaan muuttaa säästöaikana tai siirtää sopimus toiseen pankkiin ja ottaa laina toisesta pankista kuin mihin talletukset on tehty.
  • Asunnon hankintaan voi käyttää muita kuin ASP-tilille talletettuja varoja. Niitä ei kuitenkaan lasketa ASP-sopimuksen mukaiseksi säästöosuudeksi.
  • ASP-tilillä olevat varat voi nostaa vasta, kun sopimuksen ehdot on täytetty ja tallettaja on allekirjoittanut asuntoa koskevan kauppakirjan tai aloittanut asuntonsa rakentamisen. Asunnon voi hankkia, kun vähintään puolet ASP-sopimuksen mukaisista eristä on talletettu. Tarvittavasta väliaikaisesta rahoituksesta on sovittava erikseen.
  • Myös omakotitaloa varten tarvittava tontti voidaan hankkia osana ASP-sopimusta.
  • Sopimus purkautuu, jos tallettaja nostaa ASP-tilillä olevia varoja tai hankkii asunnon ennenaikaisesti.

Pankki maksaa talletukselle yhden prosentin koron. Kun tallettaja on saavuttanut säästötavoitteensa ja tehnyt asuntokaupan tai saanut omakotitalonsa valmiiksi, pankki maksaa 2-4 prosentin lisäkoron. Sekä talletuskorko että lisäkorko ovat verovapaita.

ASP-korkotukilaina

Asuntolaina tai osa siitä voidaan hyväksyä korkotukilainaksi, jos ostaja ei saa asunnon hankkimiseen muuta tukea valtion varoista. Korkotukilainojen enimmäismäärät ovat kuntaryhmittäin seuraavat:

  • Helsinki: 215 000 euroa
  • Espoo, Vantaa ja Kauniainen: 160 000 euroa
  • Tampere, Turku: 140 000 euroa
  • Muut kunnat: 120 000 euroa

Korkotukilainan korosta ja takaisinmaksuehdoista sovitaan pankin kanssa. Pankin tulee myöntää korkotukilaina alhaisemmalla korolla kuin muissa myöntämissään ensiasuntolainoissa. Korkotukiaikana voi olla korkeintaan kaksi lyhennysvapaata vuotta. Korkotukilainan ehdoille asetettuja rajoituksia ei sovelleta vastaantulolainaan siltä osin kuin se ylittää korkotukilainaksi hyväksyttävän osuuden.

ASP-korkotukilainoihin voi saada ilman erityistä hakumenettelyä omistusasuntolainojen rajoitetun valtiontakauksen. Valtio maksaa osan ASP-lainan koroista 10 ensimmäisen vuoden ajan. Korkotukea maksetaan 70 prosenttia korkotukilainasta perittävän vuotuisen koron siitä osasta, joka ylittää 3,8 prosenttia lainan jäljellä olevasta pääomasta. Esimerkiksi jos kokonaiskorko on 5,8 prosenttia, maksetaan 5,8:n ja 3,8 prosenttiyksikön erotuksesta korkotukea 70 prosenttia eli 1,4 prosenttia. Maksamiensa korkojen osalta lainanottaja voi käyttää hyväkseen korkojen verovähennysoikeutta.

Aviopuolisot ja yhteisessä asunnossa asuvat henkilöt ovat oikeutettuja vain yhteen korkotukeen, vaikka heillä olisikin erilliset lainat. Jos kaksi ASP-asunnon omistajaa hankkii yhteisen asunnon, lainojen yhteismäärä tarkistetaan vastaamaan yhteisen asunnon hankintahetken mukaista lainan enimmäismäärää.

Alle 18-vuotiaan tallettamien säästöjen ehtona on, että ne koostuvat omalla työllä ansaituista varoista.

Lisätietoja

Neuvonta/soveltamiskäytäntö: Valtiokonttori, korkotukiyksikkö, puh. 0295 50 2248 korkotuki(at)valtiokonttori.fi

Säännökset: lainsäädäntöneuvos Anu Karjalainen, ympäristöministeriö, p 295 250 067,
etunimi.sukunimi@gov.fi

YM:n tuotekortti

Julkaistu 30.6.2016 klo 10.13, päivitetty 21.12.2022 klo 10.29