Erityisryhmien asuminen

Erityistä tukea asumisessaan tarvitsevia ryhmiä ovat esimerkiksi asunnottomat, pakolaiset, opiskelijat, mielenterveys- ja päihdeongelmaiset, vammaiset henkilöt, muistisairaat ja huonokuntoiset vanhukset.

Asuminen_mamu_SSivonen.jpg
Saara Sivonen, YHA kuvapankki


Palveluasumista ja tukiasumista

Palveluasuminen on tarkoitettu henkilölle, joka tarvitsee runsaasti apua selviytyäkseen jokapäiväisistä toimista, mutta ei tarvitse laitoshoitoa. Palveluasuminen sisältää sekä asunnon että asumiseen liittyvät palvelut.

Niin sanotussa tehostetussa palveluasumisessa on henkilökuntaa paikalla ympäri vuorokauden. Muistisairaille tarkoitetut ryhmäkodit ovat osa palveluasumista.

Tukiasuminen voi puolestaan olla asumista yksittäisessä asunnossa tai asuntoryhmään kuuluvassa asunnossa, johon liittyy määrältään ja muodoltaan erilaista tukea.

Palvelu- ja tukiasumisessa asukkaalla on huoneenvuokralain mukainen vuokrasuhde.

Erityisryhmien investointiavustus

ARA rahoittaa tuki- ja palveluasumista erityisryhmien asumisen investointiavustukselle. Avustusta voivat saada hankkeet, joille voidaan myöntää myös korkotukilainaa. Avustus voidaan myöntää rakentamista, hankintaa ja perusparantamista varten ja se vaihtelee 10–50 prosentin välillä hyväksytyistä rakentamis- tai peruskorjauskustannuksista. Avustus on sitä suurempi mitä enemmän asumista tukevia eritysratkaisuja asunnossa tarvitaan.Pääosa palvelu- ja tukiasumisen järjestämisestä on kuntien vastuulla, mutta asumista tuottavat kuntien lisäksi järjestöt ja yritykset. Palvelu- ja tukiasumisen hakukäytännöt vaihtelevat riippuen kunnasta ja palveluntuottajasta.

Lisätietoa saa kunnista.

Julkaistu 30.5.2016 klo 9.05, päivitetty 5.6.2019 klo 13.13