Kohtuuhintaisten ARA-asuntojen korkotukivaltuutta korotetaan 340 miljoonalla eurolla – tavoitteena tukea rakennusalan työllisyyttä

Tiedote 2.7.2020 klo 13.48

Valtioneuvosto on nostanut korkotuetun asuntotuotannon hyväksymisvaltuutta 340 miljoonalla eurolla. Korotuksen jälkeen Valtion asuntorahaston (ARA) varoista tuettaviksi korkotukilainoiksi voidaan hyväksyä tänä vuonna yhteensä enintään 1 750 miljoonaa euroa.

ARA hyväksyy korkotukilainoja vuokra-, asumisoikeus- ja osaomistustalojen rakentamiseen, perusparantamiseen ja hankintaan kuntien puoltamille kohteille. Korkotukilaina on pankin tai muun rahoituslaitoksen myöntämä laina, jolla on valtion täytetakaus ja jonka korosta valtio maksaa osan, jos lainansaajan perusomavastuukorko ylittyy.

Vuoden 2020 neljännen lisätalousarvion johdosta tehdyn valtuuden lisäämistä 340 miljoonalla eurolla perusteltiin muuttuneella kuvalla asuntorakentamisen suhdannekehityksestä. Valtion tukeman uudistuotannon määrä ja lainapäätökset ovat kasvaneet voimakkaasti alkuvuoden aikana, ja koronakriisi on lisännyt entisestään kiinnostusta valtion tukemaan tuotantoon.

Korkotukilainojen hyväksymisvaltuuden kasvattamisella pyritään varmistamaan, että koronakriisin akuutin vaiheen aikana suunnitellaan ja käynnistetään myös uusia asuntokohteita – erityisesti vuokra- ja asumisoikeusasuntoja – jotka tasaavat rakennusalan heikentyviä näkymiä ja tukevat työllisyyttä. Lisävaltuudella arvioidaan voitavan tukea yli 2 000 uuden asunnon rakentamista.

Voimassa olleen käyttösuunnitelman valtuusjakoa lainalajeittain ei kuitenkaan muuteta. Lisävaltuutta voidaan käyttää joustavasti niihin lainalajeihin, jotka ovat käynnistymässä nopeasti ja vaikuttavat rakennusalan työllisyyteen.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Jorma Pietiläinen, ympäristöministeriö, p. 0295 250 228, jorma.pietilainen@ymparisto.fi

Johtaja Jarmo Lindén, Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskus ARA, p. 029 525 0808, jarmo.linden@ara.fi