Volkkilankankaan tuulivoimahanke ja sähkönsiirto, Kivijärvi, Kinnula, Perho, Halsua, Lestijärvi

Hankkeen kuvaus

Winda Energy Oy suunnittelee Volkkilankankaan tuulivoimapuistoa Kivijärven kuntaan. Hankealue sijoittuu Kivijärven kunnan pohjoisosaan Kinnulan kunnan rajalle noin seitsemän kilometrin etäisyydelle Kivijärven kunnan keskustaajamasta. Volkkilankankaan tuulivoimapuiston pinta-ala on noin 1 700 hehtaaria. Hankealue on pääosin metsätalousaluetta.

Hankealueelle suunnitellaan enintään 17 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300–350 metriä. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikkötehoksi arvioidaan noin 6–10 megawattia (MW) jolloin kokonaisteho on arviolta noin 102–170 MW. Alustavien suunnitelmien mukaan sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan Fingridin Metsälinjan yhteyteen suunniteltuun Kinnulan sähköasemaan uudella 110 kV:n ilmajohdolla osin myötäillen Fingridin Metsälinjan voimajohdon linjaa. Vaihtoehtoisesti tarkastellaan sähkönsiirron liityntää rakenteilla olevaan Lestijärvi-Alajärvi voimajohtoon Halsuan Kanniston sähköaseman kautta.

Vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tutkitaan seuraavia vaihtoehtoja.

Tuulivoimalat

 • VE0 Hanketta ei toteuteta.
 • VE1 Hankealueelle rakennetaan enintään 17 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300–350 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.
 • VE2 Hankealueelle rakennetaan enintään 14 uutta tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300–350 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.

Sähkönsiirto

 • SVE1 Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan ilmajohdolla Fingrid Oyj:n suunnitteilla olevan 400 kV:n Metsälinja 2 voimajohtoon hankealueen pohjoispuolelle rakennettavalta Kinnulan sähköasemalta.
 • SVE1A alavaihtoehto Reitti siirtyy nykyisten voimajohtojen rinnalle Mekkojärven pohjoispuolella. Toivolan kohdalla se tekee mutkan luoteeseen kiertäen suurehkon kukkulan ja Valkeisahon rakennukset. Valkeisahon jälkeen voimajohto kulkee jälleen nykyisten voimajohtojen rinnalla Pienelle Soidinlammelle asti, jossa se siirtyy voimajohtojen itäpuolelle ja jatkaa niiden rinnalla, kunnes haarautuu vesistön ylityksessä uudelle reitille. Reitti siirtyy nykyisten voimajohtojen rinnalle Viitasaarentien ylityksen jälkeen ja jatkaa siinä aina Kinnulan tulevalle sähköasemalle asti.
 • SVE1B alavaihtoehto Reitti siirtyy nykyisten voimajohtojen rinnalle Mekkojärven pohjoispuolella. Toivolan kohdalla reitti tekee mutkan luoteeseen kiertäen suurehkon kukkulan ja Valkeisahon rakennukset. Valkeisahon jälkeen voimajohto kulkee nykyisten voimajohtojen rinnalla Pienelle Soidinlammelle asti, jossa se siirtyy kohti luodetta kiertäen rannalla olevan asutuksen Sammakkokorven kautta. Reitti siirtyy nykyisten voimajohtojen rinnalle Viitasaarentien ylityksen jälkeen ja jatkaa niiden länsipuolella Kinnulan aseman läheisyyteen, jossa se risteää nykyisten linjojen kanssa ja liittyy sähköasemalle.
 • SVE2 Hankkeen sähkönsiirtoa varten hankealueelle rakennetaan sähköasema. Hankealueen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla. Sähkönsiirron liityntä tullaan toteuttamaan rakenteilla olevaan 400 kV:n Lestijärvi-Alajärvi voimajohtoon hankealueen luoteispuolelle rakennettavalta Halsuan Kanniston sähköasemalta. Liityntää varten rakennetaan uusi ilmajohto.
 • SVE2A alavaihtoehto Reitti kiertää Salamajärven Natura-aluetta ja sen lisäalueita sekä arvokkaita kivikoita pohjoisen kautta, ja jatkaa kohti luodetta Nielujärven eteläpuolelta. Reitti jatkaa Hanhilammelta länteen kiertäen Linjalamminkankaan Natura-alueen eteläpuolelta. Linjalamminkankaan Natura-alueen jälkeen linja kääntyy kohti luodetta ja siirtyy Kuusilammen lähettyvillä kulkemaan nykyisten 400 kV:n voimajohtojen itäpuolelle kohti Halsuan sähköasemaa.
 • SVE2B alavaihtoehto Reitti kiertää Salamajärven Natura-aluetta ja sen lisäalueita sekä arvokkaita kivikoita pohjoisen kautta, ja jatkaa kohti luodetta Nielujärven eteläpuolelta. Reitti kääntyy Hanhilammelta luoteeseen kiertäen Linjalamminkankaan Natura-alueen pohjoispuolelta. Linjalamminkankaan pohjoispuolella Pahkalamminkankaan kohdalla reitti kääntyy kohti länttä ja kulkee Linjalamminkankaan Natura-alueen sekä Taskunevan luonnonsuojelualueiden välistä kohti Halsuan sähköasemaa.
 • SVE2C alavaihtoehto Reitti kiertää Salamajärven Natura-aluetta ja sen lisäalueita sekä arvokkaita kivikoita etelän kautta, ja jatkaa kohti luodetta Nielujärven eteläpuolelta. Reitti jatkaa Hanhilammelta länteen kiertäen Linjalamminkankaan Natura-alueen eteläpuolelta. Linjalamminkankaan Natura-alueen jälkeen linja kääntyy kohti luodetta ja siirtyy Kuusilammen lähettyvillä kulkemaan nykyisten 400 kV:n voimajohtojen itäpuolelle kohti Halsuan sähköasemaa.
 • SVE2D alavaihtoehto Reitti kiertää Salamajärven Natura-aluetta ja sen lisäalueita sekä arvokkaita kivikoita etelän kautta, ja jatkaa kohti luodetta Nielujärven eteläpuolelta. Reitti kääntyy Hanhilammelta luoteeseen kiertäen Linjalamminkankaan Natura-alueen pohjoispuolelta. Linjalamminkankaan pohjoispuolella Pahkalamminkankaan kohdalla reitti kääntyy kohti länttä ja kulkee Linjalamminkankaan Natura-alueen sekä Taskunevan luonnonsuojelualueiden välistä kohti Halsuan sähköasemaa.
 • SVE2E alavaihtoehto Reitti kiertää Salamajärven Natura-aluetta ja sen lisäalueita sekä arvokkaita kivikoita pohjoisen kautta, ja jatkaa kohti luodetta Nielujärven pohjoispuolelta. Reitti kääntyy Kuusisaarennevalta luoteeseen kiertäen Linjalamminkankaan Natura-alueen pohjoispuolelta. Linjalamminkankaan pohjoispuolella Pahkalamminkankaan kohdalla reitti kääntyy kohti länttä ja kulkee Linjalamminkankaan Natura-alueen sekä Taskunevan luonnonsuojelualueiden välistä kohti Halsuan sähköasemaa.
 • SVE2F alavaihtoehto Reitti kiertää Salamajärven Natura-aluetta ja sen lisäalueita sekä arvokkaita kivikoita etelän kautta, ja jatkaa kohti luodetta Nielujärven pohjoispuolelta. Reitti kääntyy Kuusisaarennevalta luoteeseen kiertäen Linjalamminkankaan Natura-alueen pohjoispuolelta. Linjalamminkankaan pohjoispuolella Pahkalamminkankaan kohdalla reitti kääntyy kohti länttä ja kulkee Linjalamminkankaan Natura-alueen sekä Taskunevan luonnonsuojelualueiden välistä kohti Halsuan sähköasemaa.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi laaditaan Silppolanraivio - Aittosuonlehdon (FI0900034, SAC) Natura-alueelle ja Salamajärven (FI1001013, SAC) Natura-alueelle. YVA-menettelyn yhteydessä selvitetään Natura-arvioinnin velvollisuus niille hankealueen ympäristöön sijoittuville Natura-alueille, joihin hankkeella saattaa olla mahdollisia vaikutuksia.
 

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Arviointiohjelma, osa 1 (s. 1 – 89) (pdf)
Arviointiohjelma, osa 2 (s. 90 – 148) (pdf)
Arviointiohjelma, osa 3 (s. 149 – 192) (pdf)
Kuulutus (pdf)
Lausuntopyyntö arviointiohjelmasta (pdf)
Yhteysviranomaisen lausunto (pdf) - tulee myöhemmin

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 6.2.2023 – 8.3.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen ympäristöhallinnon verkkosivulla www.ymparisto.fi/volkkilankankaantuulivoimahankeYVA.

Lisäksi painettuun kappaleeseen voi tutustua seuraavissa paikoissa aukiolojen mukaan:
Kivijärven kunnanvirasto, Virastotie 5, Kivijärvi
Kinnulan kunnanvirasto, Leenantie 2, Kinnula
Kinnulan kunnankirjasto, Keskustie 27, Kinnula
Perhon kunnanvirasto, Keskustie 2, Perho
Lestijärven kunnanvirasto, Lestintie 39, Lestijärvi
Halsuan kunnanvirasto, Kauppisentie 5, Halsua
Keski-Suomen ELY-keskus, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
 

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Kivijärvellä 9.2.2023 klo 17 – 19 Kivijärven kunnan valtuustosalissa. Tilaisuuteen voi osallistua etäyhteydellä.

Osallistu tilaisuuteen tämän linkin kautta Yleisötilaisuuteen
 

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 8.3.2023 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/2275/2021).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 19.12.2022 klo 16.04, päivitetty 3.2.2023 klo 14.42