Uusnivala-Puutionsaari-Rahkola-Hautakankaan 400 kV:n voimajohtohanke, Haapavesi, Ylivieska ja Nivala

Hankkeen kuvaus

OX2 Finland Oy:n hankeyhtiö Hautakangas Wind Oy suunnittelee Rahkola-Hautakankaan tuulivoimapuistoa Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien alueelle ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy Puutionsaaren tuulivoimapuistoa Haapaveden kaupungin alueelle. Suunnitellut tuulivoimapuistot sijaitsevat rinnakkain, ja molempien tuulivoimapuistojen sähkönsiirron liityntäpisteenä kantaverkkoon on suunniteltu käytettävän Fingrid Oyj:n Uusnivalan sähköasemaa Nivalassa siten, että sähkönsiirto tuulivoimapuistoista toteutetaan yhteisellä 400 kilovoltin voimajohdolla. Voimajohdon kokonaispituus tulee olemaan noin 21,5 kilometriä. Voimajohto tulee sijoittumaan Haapaveden, Ylivieskan ja Nivalan kaupunkien alueille ja mahdollisesti lyhyellä osuudella Oulaisten kaupungin alueelle. Voimajohto sijoittuu noin 17 kilometrin matkalla nykyisten voimajohtojen rinnalle ja noin neljän kilometrin osuudella uuteen maastokäytävään.

Vaihtoehdot

Hankkeesta tarkastellaan yhtä toteuttamisvaihtoehtoa VE 1 sekä nollavaihtoehtoa eli hankkeen toteuttamatta jättämistä (VE 0).

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 24.6.2021.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelma on nähtävillä 4.8. - 2.9.2021 Nivalan, Ylivieskan, Haapaveden ja Oulaisten kaupunkien internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta koskeva yleisötilaisuus, jossa esitellään hankkeesta vastaavan laatimaa YVA-ohjelmaa, järjestetään (koronarajoitusten salliessa) Nivalassa Junttilan koululla to 12.8.2021 klo 17.00 (kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen). Tilaisuutta on mahdollista seurata myös verkkolähetyksenä,linkki yleisötilaisuuden tallenteeseen.

Hankkeesta ja YVA-menettelystä ovat kertomassa YVA-yhteisviranomainen (Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus), hankevastaavat OX2 ja VSB Uusiutuva Energia Suomi Oy, sekä YVA-konsultti (AFRY Finland Oy). Kaikki asiasta kiinnostuneet ovat tervetulleita tilaisuuksiin.

Mielipiteen esittäminen

Jokaisella on oikeus esittää mielipiteensä ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta. Kannanotot tulee toimittaa 2.9.2021 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen
kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Täydennetty arviointiselostus

Uusnivala–Puutionsaari–Rahkola–Hautakangas 400 kV voimajohdon ympäristövaikutusten arviointi on liitetty osaksi Puutionsaaren tuulivoimahankkeen YVA-menettelyä. Voimajohdon ympäristövaikutusten arviointiselostus on luettavissa: Puutionsaaren tuulivoimahanke, Haapavesi

Julkaistu 25.4.2022 klo 0.00, päivitetty 22.4.2022 klo 13.44