Tuike Finland Oy palvelinkeskus, Hamina

Hankkeen kuvaus

Tuike Finland Oy:llä on Haminan Summassa 6 palvelinkeskusta ja palvelinkeskus 7 on saanut jo ympäristöluvan. YVA-menettelyssä selvitetään aiheutuvat ympäristövaikutukset Haminan palvelinkeskusalueen laajenemisesta neljällä uudella palvelinkeskuksella. Tuolloin alueella tulisi olemaan enimmillään 11 palvelinkeskusrakennusta. Yhtiö ei ole tehnyt eikä ole välittömästi tekemässä päätöstä uusien palvelinkeskusten rakentamisesta. Arviointimenettelyssä tarkastellaan rakentamista ja toimintaa, jossa palvelinkeskusalue olisi täyteen rakennettu. Merkittävimmät toiminnan aikaiset vaikutukset aiheutuvat tuolloin palvelinkeskusten jäähdytystarpeesta ja mahdollisesta varavoiman käytöstä.

Palvelinkeskusalueen täyteen rakentaminen edellyttää laaja-alaisia louhinta ja maanrakennustöitä. Louhittava kalliokerros on noin 11,5 - 15,5 m, louhittava tilavuus on 2,4 milj m3 ja pinta-ala 43 ha. Täyttöalueiden pinta-ala on 23 ha ja tilavuus 0,8 milj m3. Louhittavalta alueelta poistetaan pintamaakerros, jonka paksuus vaihtelee ja on keskimäärin 0,3 m.

Hankkeen vaihtoehdot

r :

VE0, hanketta ei toteuteta.

VE1, Rakennetaan neljä uutta palvelinkeskusta ja merivesipohjainen jäähdytystorneihin perustuva järjestelmä kaikille uusille palvelinkeskuksille.

VE2, Rakennetaan neljä uutta palvelinkeskusta ja ilmajäähdytykseen perustuva järjestelmä kaikille uusille palvelinkeskuksille.

 

Arviointoohjelma

Kuulutus

Arviointiohjelmasta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle 24.2.2023 mennessä. Lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa ensisijaisesti sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.kaakkois-suomi@ely-keskus.fi. Käytettävyyden vuoksi lausunto pyydetään toimittamaan ensisijaisesti odt-, rtf- tai doc-tiedostomuodossa tai vaihtoehtoisesti pdf-tiedostona, joista tekstiä voidaan siirtää yhteysviranomaisen lausuntoon. Postitse lausunnot voi toimittaa osoitteeseen Kaakkois-Suomen ELY-keskus, PL 1041, 45101 Kouvola.

Yleisötilaisuus

Arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä yleisötilaisuus pidetään torstaina 9.2. klo 17-19 Vehkalahtitalon Vehkalahtisalissa, Ruissalontie 8, 49410 Poitsila, Hamina.

Julkaistu 13.1.2023 klo 9.31, päivitetty 22.3.2023 klo 14.27

Aihealue: