Synteettisen metaanin valmistus, Mustasaari

Hankkeen kuvaus

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergy Oy:n olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle. Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8 eteläpuolella. Pinta-alaltaan hankealue on noin 21,5 hehtaaria.

Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen hiilidioksidia. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi, käytettäväksi raskaan liikenteen sekä meriliikenteen polttoaineena.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Synteettisen metaanin valmistaminen (noin 15 000 t/a).

Arviointiohjelma


 

Julkaistu 30.5.2022 klo 14.08, päivitetty 1.9.2022 klo 17.17