Suomi-rata Oy:n Lentorata, Helsinki, Vantaa, Tuusula, Kerava

Hankkeen kuvaus

Lentorata välillä Pasila (Helsinki) - Kytömaa (Kerava) on uusi 30 kilometrin pituinen kaukoliikenteen rataosa, josta 28 kilometriä sijoittuu tunneliin. Hankevaihtoehtoina tarkastellaan pääradan parantamista 1–2 uudella lisäraiteella sekä vertailuvaihtoehtona hankkeen toteuttamatta jättämistä. YVAn yhteydessä tehtävässä alustavassa linjaussuunnittelussa määritellään Lentoradan likimääräinen sijainti ja tilantarve, kuiluyhteydet maan pinnalle, suhde ympäröivään maankäyttöön sekä tekniset ja liikenteelliset perusratkaisut.

Hankkeen tavoitteena on lyhentää matka-aikoja lentoasemalle, vähentää henkilöautolla ajettuja kilometrejä sekä tuoda kapasiteettia ja vähentää häiriöherkkyyttä pääkaupunkiseudun liikennöinnissä.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 1 Lentorata
  • Vaihtoehto 2 Pääradan parantaminen kahdella lisäraiteella (5. ja 6. raide)
  • Vaihtoehto 3 Pääradan parantaminen yhdellä lisäraiteella (5. raide)
  • Vaihtoehto 0 hankkeen toteuttamatta jättäminen (vertailuvaihtoehto)

Arviointiohjelma

 

 

 

Julkaistu 9.10.2022 klo 21.08, päivitetty 7.12.2022 klo 13.59

Julkaisija: