St1 Oy:n Polttonesteterminaali ja laituri - Inkoon Joddböle

Hankkeen kuvaus

Hanke koostuu polttonesteterminaalin ja uuden laiturin rakentamisesta Inkoon Joddbölessä sijaitsevalle satama- ja teollisuusalueelle sekä laiturialueen kohdalta pois ruopattavien sedimenttien läjityksestä. Hanke sisältää terminaalitoiminnot satamassa (laivan purku) sekä kemikaalien varastoinnin. Kemikaalit tuodaan satamaan laivoilla, puretaan, varastoidaan, lisätään tarvittavia lisäaineita ja kuljetetaan eteenpäin maantiekuljetuksina lähinnä Etelä-Suomen alueelle.

YVA-menettelyssä hankkeesta vastaava on St1 Oy. St1 keskittyy polttoaineiden markkinointiin, öljynjalostukseen ja uusiutuvan energian ratkaisuihin, kuten jätepohjaisiin edistyneisiin etanolipolttonesteisiin ja teolliseen tuulivoimaan.

Laituria tullaan käyttämään myös Inkoo Shipping Oy:n toimintaan liittyvän kuivarahdin käsittelyyn. Laiturille kulku suunnitellaan turvallisuusmääräykset huomioiden siten, että se palvelee sekä polttonesteterminaalin että Inkoo Shipping Oy:n toimintaa. Uudella laiturilla käsiteltävät lastit ovat saman tyyppisiä bulklasteja kuin Inkoon sataman nykyiselläkin laiturilla käsitellään.  Polttonesteterminaalin alukset ja Inkoo Shipping Oy:n operointiin liittyvät alukset eivät ole laiturissa samaan aikaan. Alusten saapumista kontrolloidaan sataman nykyisen järjestelmän kautta.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

  • VE0 0-vaihtoehto: terminaalin ja uuden laiturin rakentamatta jättäminen.
  • VE1: uuden polttonesteterminaalin ja uuden laiturin rakentaminen polttoaineiden ja kuivarahdin lastaukseen ja purkuun nykyisen sataman viereiselle alueelle, jolla sijaitsee nykyään kiviainesvarastointia ja joka on aiemmin on louhittu tasaiseksi kentäksi. Tällöin myös hankkeen vaatima varastoalue sijaitsisi tasoitetun kentän alueella. Polttonestevarastojen yhteiskoko on 70 00 m+ option koko 15 000 m3. Lisäksi tarkastellaan laiturin ruoppauksen massojen läjittämistä Inkoon sataman alueelle. Lisäksi tarkastellaan meriläjityksen osalta kolmea vaihtoehtoista meriläjitysaluetta.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen ja kuulutuksen painetut versiot ovat 30.8.–28.10.2021 luettavissa:

  • Inkoon kunnantalo / Palvelupiste, Rantatie 2, 10210 Inkoo
  • Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Itä-Pasila, Helsinki

YVA-selostuksen esittelytilaisuus

Hankkeen YVA-selostuksen esittelytilaisuus toteutetaan verkkotapahtumana keskiviikkona 6.10.2021 klo 17.00–19.00:  Yleisötilaisuus 6.10.2021  (https://event.videosync.fi/2021-10-06-yva)

Mielipiteen esittäminen

YVA-selostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 28.10.2021. Viitteeksi UUDELY/3206/2020.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä ja arviointiselostuksesta esitetyt mielipiteet sekä annetut lausunnot julkaistaan internetissä perustellun päätelmän antamisen jälkeen verkkosivuilla Ympäristö.fi (www.ymparisto.fi/InkoonpolttonesteterminaaliYVA).

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

  • Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Itä-Pasila, Helsinki
  • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
  • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa(at)ely-keskus.fi.

 

 

 

 

Julkaistu 29.8.2021 klo 20.07, päivitetty 30.8.2021 klo 10.25

Julkaisija: