Pyöriännevan tuulivoimahanke, Pyhäntä

Hankkeen kuvaus

Winda Energy Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Pyhännän kuntaan Pyöriännevan alueelle. Hanke-alueen laajuus on noin 2 580 hehtaaria. Tuulivoimapuistoon suunnitellaan enintään 31 tuulivoimalan rakentamista (VE 1). Suunniteltujen tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä. Yhden tuulivoimalan yksikköteho on 6–10 MW.

Tuulivoimahanke muodostuu tuulivoimaloista, niiden vaatimasta infrastruktuurista sekä hankkeen vaatimasta sähkönsiirrosta. Pyöriännevan tuulivoimahankkeessa sähkönsiirto on tarkoitus toteuttaa 110 kV voimajohdolla Fingridin Vuolijoen sähköasemalle tai liittymällä mahdollisesti Harsunlehdon alueella Elenian alueverkon 110 kV voimajohtoon Vuolijoki–Pihtipudas. YVA:ssa arvioitavia sähkönsiirtoreittejä on nollavaihtoehdon lisäksi neljä (SVE1–SVE4).

Tuulivoimapuiston alue sijoittuu Pyhännän keskustasta noin 12 kilometriä koilliseen, Siikalatvan keskustasta 35 kilometriä kaakkoon, Vaalan keskustasta 44 kilometriä lounaaseen ja Vieremän keskustasta 46 kilometriä luoteeseen.

Vaihtoehdot

Tuulivoimapuisto

VE0 Tuulivoimapuistoa ja voimajohtoa ei rakenneta.
VE1 Rakennetaan enintään 31 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.
VE2 Rakennetaan enintään 26 tuulivoimalaa, joiden kokonaiskorkeus on enintään 320 metriä ja yksikköteho noin 6–10 MW.

Sähkönsiirto

SVE0 Uusia voimaloita ei tarvita, jolloin hankkeen voimajohdolle ei ole tarvetta.
SVE1 Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen sähköasemalle. Voimajohtoreitin kokonaispituus on noin 37,5 kilometriä, mistä 10,4 kilometriä on uutta johtokäytävää ja 27,1 kilometriä olemassa olevaa johtokäytävää. Voimajohto kulkee lähellä Vuolijokea junanradan Otanmäki Murtomäki pohjoispuolella.
SVE2 Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto, minkä liittymispiste on Elenian voimajohto Vuolijoki-Pihtipudas, tarkempi sijainti Harsunlehto. Tämän voimajohdon kokonaispituus on noin 20,3 kilometriä, josta uutta voimajohtokäytävää on noin 4,2 kilometriä ja olemassa olevaa voimajohtokäytävää 16,1 kilometriä.
SVE3 Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen sähköasemalle. Tämä voimajohto reitti muodostuu pääosin uudesta voimajohtokäytävästä ja kulkee Piiparinmäen-Lammaslamminkankaan tuulipuiston läpi, pitkin Kokkolan tietä Vuolijoelle. Reitin kokonaispituus on n. 29,4 kilometriä, josta uutta voimajohtokäytävää on 20,8 kilometriä ja olemassa olevaa voimajohtokäytävää n. 8,6 kilometriä.
SVE4 Hankealueen sähköasemalta rakennetaan uusi 110 kV voimajohto Fingridin Vuolijoen sähköasemalle. Voimajohdon kokonaispituus on noin 38 kilometriä, josta uutta voimajohtokäytävää on 6,7 kilometriä ja olemassa olevaa voimajohtokäytävää 31,3 kilometriä. Voimajohto kulkee lähellä Vuolijokea junanradan Otanmäki-Murtomäki eteläpuolella.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 14.10.2022.

Ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukainen ympäristövaikutusten arviointiohjelman kuulutus oli nähtävillä 16.11.–16.12.2022 Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen verkkosivulla sekä Pyhännän, Siikalatvan ja Vieremän kuntien, sekä Kajaanin kaupungin internet-sivujen virallisissa ilmoituksissa. YVA-ohjelmaan oli mahdollista tutustua myös edellä mainittujen kuntien ja Kajaanin kaupungin asiointipisteissä sekä kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Hanketta ja ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa esiteltiin tiedotus- ja keskustelutilaisuudessa torstaina 8.12.2022 klo 17.00–19.00 Pyhännän kunnantalon Auditoriossa (Manuntie 2).

Mielipiteen esittäminen

Kaikilla osallisilla oli mahdollisuus esittää mielipide YVA-ohjelmasta 16.12.2022 mennessä Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pohjois-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai kirjallisena postitse osoitteella PL 86, 90101 OULU.

Julkaistu 16.11.2022 klo 0.00, päivitetty 18.1.2023 klo 10.53