Murtomäki 2 tuulivoimahanke, Pyhäjärvi

Hankkeen kuvaus

Hankkeesta vastaavana toimiva YIT Suomi Oy suunnittelee Pyhäjärvelle sijoittuvaa tuulivoimahanketta, joka muodostuu enintään 17 tuulivoimalasta. Hankealueen laajuus on noin 2700 hehtaaria. Arvioitavien tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä. Voimaloiden nimellisteho on 6–10 MW.

Tuulivoimapuistossa hankkeen sisäinen sähkönsiirto toteutetaan maakaapelein. Tuuli-voimapuiston ulkoinen sähkönsiirto suunnitellaan toteutettavaksi joko maakaapelilinjalla Elenia 110 kV voimajohtoon tai 110 kV tai 400 kV ilmajohdolla Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle.

Vaihtoehdot

Hankkeessa tullaan arvioimaan kahta varsinaista vaihtoehtoa, sekä hankkeen toteuttamatta jättämistä, vaihtoehtoa VE 0.

VE 1: Toteutetaan enintään 17 tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus on enimmillään 180 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho 6–10 MW.

VE 2: Toteutetaan enintään 14 tuulivoimalaa. Voimaloiden napakorkeus on enimmillään 180 metriä, roottorin halkaisija 200 metriä ja kokonaiskorkeus 280 metriä. Voimaloiden yksikköteho 6–10 MW.

VE 0: Hanketta ei toteuteta. Murtomäen alueelle suunniteltuja tuulivoimaloita ja niiden liityntää kantaverkkoon ei toteuteta.

Sähkönsiirto

Tuulivoimahankkeen sähkönsiirtoa käsitellään samassa YVA-menettelyssä päähankkeen liitännäishankkeena. Sähkönsiirron osalta hankkeessa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:
SVE1: Rakennetaan kaava-alueen rajalta noin 1­2 km pitkä maakaapeli pohjoiseen Elenian 110 kV voimajohtoon. Alavaihtoehtoina (1a ja 1b) kaksi vaihtoehtoista sähköaseman sijaintia.
SVE2: Rakennetaan noin 25­30 km pituinen 110 tai 400 kV voimajohto Fingridin Haapajärven Pysäysperän sähköasemalle. Voimajohdon rakentamiselle on kolme toteuttamisvaihtoehto (2a, 2b ja 2c).

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Arviointiohjelma on saapunut ELY-keskukseen 13.12.2021.

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suunnitelma, on nähtävillä kuulemista varten 19.1. – 18.2.2022 välisenä aikana Pyhäjärven ja Haapajärven kaupunkien virallisilla ilmoitustauluilla ja kirjastoissa sekä Pyhäjärven kaupungin verkkosivuilla.

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 20.1.2022 klo 18. Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä.
Tutustu ennen yleisötilaisuutta Teams-kokousohjeeseen ja verkkoyleisötilaisuuden toimintatapaan, linkki ohjeeseen: Näin osallistut Murtomäki 2 tuulivoimahankkeen yleisötilaisuuteen Teamsilla
Kysymyksiä hanketta ja menettelyitä koskien voi lähettää ennen yleisötilaisuutta ennakkoon torstaihin 20.1.2022 klo 12.00 saakka osoitteeseen: johanna.korkiakoski@ramboll.fi.

Tilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: Liity tästä

Mielipiteen esittäminen

Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 18.2.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen pyhajarvi@pyhajarvi.fi tai postiosoitteeseen Pyhäjärven kaupunki, Ollintie 26, 86800 Pyhäsalmi.

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Pyhäjärven kaupunki toimittaa saadut mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle (MRA 30a §). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla. Lausuntoon sisällytetään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

 

Julkaistu 3.12.2021 klo 10.23, päivitetty 18.1.2022 klo 16.02