Lamminrahkan itäisen läjitysalueen vuosittaisen täyttömäärän nosto, Kangasala

Hankkeen kuvaus

Kangasalan kaupunki suunnittelee toiminnassa olevan Lamminrahkan itäisen ylijäämämaiden  sijoitusalueen vuosittaisen täyttömäärän nostamista. Sijoitusalueen tarkoituksena on mahdollistaa  Lamminrahkan kaupunginosan alueella syntyvien pilaantumattomien ja rakentamiseen  kelpaamattomien maa-ainesten vastaanotto ja sijoitus alueelle. Lisäksi alueelle suunnitellaan  vastaanotettavan kaupungin muiden alueiden rakentamisessa muodostuvia ylijäämämaita. 

Sijoitusalueelle on Kangasalan kaupungin vuonna 2020 myöntämä ympäristölupa. Hankkeessa  alueelle sijoitettaisiin ylijäämämaita enintään 200 000 tonnia vuodessa. Toiminta-ajan  maisemointitoimineen arvioidaan olevan alle 5 vuotta. Voimassa olevan ympäristöluvan nojalla ylijäämämaita saadaan sijoittaa alueelle 49 000 tonnia vuodessa. Hankealue sijaitsee Kangasalla,  lähellä Tampereen rajaa. Kangasalan keskusta sijaitsee noin 6 km etäisyydellä hankealueesta  kaakkoon ja Tampereen keskusta noin 10 km länteen.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

VE0: Vuosittaista täyttömäärää ei nosteta ja toiminta jatkuu nykyisen ympäristöluvan mukaisesti.  Alueelle tuodaan vain Lamminrahkan kaupunginosan rakentamisessa muodostuvia pilaantumattomia  ylijäämämaita. Toiminta-aika on arviolta 15 vuotta.

VE1: Ylijäämämaiden sijoitusalueen vuosittainen täyttömäärä nostetaan enintään 200 000 tonniin  vuodessa toiminta-alueen, kokonaistilavuuden ja täyttösuunnitelman säilyessä nykyisen  ympäristöluvan mukaisena. Alueelle voidaan vastaanottaa Lamminrahkan kaupunginosan  rakentamisessa ja muissa kaupungin rakentamishankkeissa muodostuvia pilaantumattomia  ylijäämämaita. Toiminta-ajan maisemointitoimineen arvioidaan olevan alle 5 vuotta.

Arviointiselostus

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 1.8.-31.8.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi/kuulutukset/pirkanmaa) ja tällä verkkosivulla (www.ymparisto.fi/LamminrahkanlajitusitaYVA). 

Arviointiohjelmasta on paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

  • Kangasalan kaupunki, Kaupunginvirasto 2, Urheilutie 13–15, Kangasala 
  • Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Kangasala.

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus verkkoyhteydellä keskiviikkona 17.8.2022 klo 17–19. 

Tilaisuuteen voi osallistua Teamsissa tämän linkin kautta

Teamsiin liittyvissä ongelmatilanteissa ole yhteydessä Eeva-Riitta Jänöseen (Ramboll), p. 040 6574670. 

Mielipiteen esittäminen

Arviointiohjelmasta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 31.8.2022 Pirkanmaan ELY-keskukseen sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai postitse osoitteeseen Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 Tampere (viitteenä PIRELY/164/2022).

Yhteysviranomainen antaa perustellun päätelmänsä arviointiselostuksesta viimeistään kahden kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Perusteltu päätelmä julkaistaan tällä sivulla. 

Arviointiohjelma 

Kuulutus ja arviointiohjelma olivat nähtävillä 15.3.-14.4.2022 Pirkanmaan ELY-keskuksen verkkosivuilla (www.ely-keskus.fi/kuulutukset > valitse Pirkanmaa) ja tällä verkkosivulla  (www.ymparisto.fi/LamminrahkanlajitusitaYVA). 

Arviointiohjelmasta oli paperinen versio tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa aukiolojen mukaan:

  • Kangasalan kaupunki, Kaupunginvirasto 2, Urheilutie 13–15, Kangasala 
  • Kangasalan pääkirjasto, Keskusaukio 2, Kangasala.

Yleisötilaisuus

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestettiin kaikille avoin yleisötilaisuus verkkoyhteydellä (Teams) tiistaina 22.3.2022 klo 17–19. 

 

    Julkaistu 29.7.2022 klo 14.20, päivitetty 27.9.2022 klo 8.12

    Julkaisija: