Kirvesvuoren tuulivoimahanke, Kyyjärvi, Perho, Alajärvi

Hankkeen kuvaus

Energiequelle Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Kirvesvuoren alueelle, joka sijaitsee Kyyjärven ja Perhon kuntien alueella. Tuulivoimahanke muodostuu enintään 20 tuulivoimalasta, joiden yksikköteho on 4–10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 m, napakorkeus enintään 200 m ja lavan pituus enintään 100 m. Kyyjärven puolelle on suunniteltu noin 18 voimalaa ja Perhon puolelle 2 voimalaa. Tuulivoimaloiden lisäksi alueelle rakennetaan sähköasema sekä tarvittavat huoltotiet ja maakaapelointi voimaloiden välille.

Sähkönsiirto hankealueelta valtakunnan verkkoon on suunniteltu toteutettavan uudella 110 kV tai 400 kV voimajohdolla. Vaihtoehtona on joko rakentaa uusi voimajohto hankealueelta Alajärven sähköasemalle tai kytkeä uusi voimajohto jo ennen Alajärven sähköasemaa johdonvarsiliityntänä nykyiseen 110 kV (Elenia) voimajohtoon. Voimajohto toteutetaan osin uuteen maastokäytävään ja toteutusratkaisusta riippuen osin olemassa olevan voimajohdon rinnalle. Voimajohto sijoittuu Kyyjärven kunnan ja Alajärven kaupungin lisäksi toteutusvaihtoehdosta riippuen mahdollisesti myös Perhon kunnan alueelle.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

Tuulivoimalat

Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
Vaihtoehto VE1: Alueelle toteutetaan 20 tuulivoimalaa. Voimaloiden kokonaiskorkeus enintään 300 m, yksikköteho 4–10 MW ja kokonaisteho enintään 200 MW.
Vaihtoehto VE2: Alueelle toteutetaan alle 20 tuulivoimalaa. Voimaloiden yksikköteho 4–10 MW. Vaihtoehto tarkentuu YVA-selostusvaiheessa.

Sähkönsiirto

Vaihtoehto VEA: Uusi noin 32,5 km pitkä 110 kV tai 400 kV ilmajohto Alajärven sähköasemalle, osin uuteen maastokäytävään ja osin nykyisen sekä rakenteilla olevan 110 kV voimajohdon rinnalle (Puukkoharjunnevalta Alajärvelle). Vaihtoehtoisesti uuden voimajohdon kytkentä nykyiseen 110 kV voimajohtoon jo ennen Alajärven sähköasemaa Puukkoharjunnevan kohdalla.

Vaihtoehto VEB: Uusi noin 27,7 km pitkä 110 kV tai 400 kV ilmajohto Alajärven sähköasemalle, osin uuteen maastokäytävään ja osin nykyisen sekä rakenteilla olevan 110 kV voimajohdon rinnalle (Valkialammilta Alajärvelle). Vaihtoehtoisesti uuden voimajohdon kytkentä nykyiseen 110 kV voimajohtoon jo ennen Alajärven sähköasemaa Puukkoharjunnevan kohdalla.

Natura-arvioinnit

Luonnonsuojelulain (1096/1996) 65 §:n mukainen Natura-arviointi on tarkoitus toteuttaa YVA-menettelyn yhteydessä. Kirvesvuoren tuulivoimahankkeessa laaditaan lähtökohtaisesti Natura-arviointi Peuralamminnevan (FI0900031, SAC/SPA) Natura-alueelle.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat nähtävillä 13.6.2022 – 12.8.2022 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla osoitteessa www.ely-keskus.fi/kuulutukset sekä hankkeen verkkosivulla www.ymparisto.fi/KirvesvuorentuulivoimahankeYVA. Arviointiohjelmasta on myös painettu kappale tutustumista varten seuraavissa toimipaikoissa (aukiolojen mukaisesti):

Keski-Suomen ELY-keskuksen asiakaspalvelupiste, Cygnaeuksenkatu 1, Jyväskylä
Kyyjärven kunta, Kivirannantie 4, Kyyjärvi
Perhon kunta, Keskustie 2, Perho
Alajärven kaupunki, Alvar Aallon tie 1, Alajärvi

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Kyyjärven ja Perhon kunnankirjastoissa sekä Alajärven kaupunginkirjastossa.

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään Kyyjärvellä to 16.6.2022, klo 17–19 Kivirannan salissa (Kivirannantie 4, Kyyjärvi). Tilaisuuteen on mahdollista osallistua myös etäyhteydellä.
Osallistumislinkki https://bit.ly/Kirvesvuori_yleisotilaisuus

Tilaisuuksissa esitellään myös hankkeen kaavoitusta. Kaavoituksen osalta tarkemmat tiedot löytyvät kuntien (Kyyjärvi, Perho) verkkosivuilta.

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 12.8.2022 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/166/2022).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 31.5.2022 klo 8.10, päivitetty 13.9.2022 klo 8.43