Kaipolan kiertotalouslaitos, Jämsä

Hankkeen kuvaus

Kaipola Recycling Oy suunnittelee Jämsään UPM Kaipolan entiselle tehdasalueelle kiertotalouslaitosta. Hankkeen tarkoituksena on polttaa nykyisessä voimalaitoksessa jätepohjaisia kierrätyspolttoaineita, lietteitä ja puuta. Seuraavassa vaiheessa tulevista materiaalivirroista erotellaan muovi ja kuitu. Muovista tehdään muoviöljyä pyrolyysitekniikalla ja biokaasutuslaitteistolla kuidusta ja muusta biohajoavasta aineksesta biokaasua. Jätemateriaaleja ja puuta käsitellään enintään 580 000 tonnia vuodessa.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamisvaihtoehtona tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta
 • Vaihtoehto VE1: Hanke toteutetaan hankesuunnitelman mukaisesti:
  - Entisen paperitehtaan voimalaitoksessa poltetaan jätepohjaisia kierrätyspolttoaineita, lietteitä ja puuta.
  - Voimalaitoksessa tuotetaan sähköä, kaukolämpöä ja höyryä alueelle tuleviin prosesseihin.
  - Teollisuuden ja kauppaliikkeiden jätteitä sekä rakennusjätteitä murskataan ja käsitellään voimalaitoksen polttoaineiksi.
  - Pulpperissa erotellaan pakkausmateriaaleista muovi ja kuidut.
  - Muovia käsitellään pyrolyysiprosessilla muoviöljyksi, jota toimitetaan jatkojalostettavaksi tai polttoon. Poltto tapahtuu Kaipolan voimalaitoksen kattilassa tai moottorivoimalaitoksessa, jossa useampi dieselmoottori pyörittää vaihteiston välityksellä sähkögeneraattoria, joka tuottaa sähköä.
  - Biokaasuprosessilla tuotetaan biokaasua, joka pyritään käyttämään ajoneuvopolttoaineena.
  - Jätevedet puhdistetaan jätevedenpuhdistamossa, jossa aiemmin puhdistettiin paperitehtaan jätevedet.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma

Kuulutus ja arviointiohjelma ovat luettavissa ja nähtävillä 2.1.2023 – 3.2.2023 Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen verkkosivulla www.ely-keskus.fi/kuulutukset/keski-suomi sekä hankkeen tällä verkkosivulla www.ymparisto.fi/KaipolaRecyclingOyYVA. Arviointiohjelma on nähtävillä vain sähköisesti.

 

Yleisötilaisuus

Hankkeen yleisötilaisuus pidetään 12.1.2023 klo 17-19 Jämsänjoen yhtenäiskoululla, Vitikkala-salissa (Joonaantie 1, Jämsä). Tilaisuudessa esitellään hanketta ja hankkeen ympäristövaikutusten arviointiohjelmaa. Tilaisuuteen ei ole etäyhteyttä.

 

Lausunnot ja mielipiteet

YVA-ohjelmaa koskevat lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa viimeistään 3.2.2023 osoitteeseen kirjaamo.keski-suomi@ely-keskus.fi tai Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 250, 40101 Jyväskylä (viitteenä KESELY/491/2022).

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 13.10.2022 klo 12.35, päivitetty 22.2.2023 klo 11.58