Valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointi

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan 28.3. klo 9. Pahoittelemme lyhyttä käyttökatkoa. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arviointi (SOVA) tarkoittaa niiden vaikutusten arviointia valmistelun osana.

Jos hankkeiden, suunnitelmien tai ohjelmien ympäristövaikutukset ylittävät valtion rajat, järjestetään arviointimenettely yhteistyössä toisen valtion kanssa.

Osallistuminen toisessa valtiossa käynnissä olevaan ympäristövaikutusten arviointiin

Suomen ympäristökeskus huolehtii valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointia koskevan yleissopimuksen (Espoon sopimus) mukaisista tiedotus- ja kuulemistehtävistä. Lakimuutoksen myötä Suomen ympäristökeskus on Espoon sopimuksen toimivaltainen viranomainen Suomessa 1.1.2023 alkaen. Tehtävistä vastasi aiemmin ympäristöministeriö.

Tehtävät kattavat sekä Suomessa suunnitteilla että toisessa sopimusosapuolen valtiossa suunnitteilla olevat hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat, joilla saattaa olla merkittäviä rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia Suomen alueelle. Suomen ympäristökeskus varaa Espoon sopimusosapuolten viranomaisille, järjestöille ja asukkaille tilaisuuden osallistua näihin menettelyihin.

Lisäksi jos maankäyttö- ja rakennuslain mukaan laadittavan kaavan toteuttamisella saattaa olla merkittäviä rajat ylittäviä ympäristövaikutuksia, Suomen ympäristökeskuksen on ilmoitettava toiselle valtiolle näistä suunnitelmista.

Käynnissä olevat hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat

Kuulemiset vuonna 2023

Vuonna 2023 käynnistyneet hankkeet

Ennen vuotta 2023 käynnistyneet hankkeet, suunnitelmat ja ohjelmat

Kansainvälisiä ympäristövaikutusten arviointeja säätelevät sopimukset

Espoon sopimus säätelee valtioiden rajat ylittäviä ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Espoon sopimukseen liittyvä SOVA-pöytäkirja koskee suunnitelmien tai ohjelmien valtioiden rajat ylittävien ympäristövaikutusten arviointimenettelyjä. Lisäksi valtioiden rajat ylittävistä ympäristövaikutuksista on tehty kahdenvälinen sopimus Viron ja Suomen välillä, jolla on tarkennettu Espoon sopimusta.

Lisätietoja

Ylitarkastaja Laura Aitala-Martesuo, Suomen ympäristökeskus, p. 0295 251 325, etunimi.sukunimi@syke.fi

Julkaistu 24.3.2023 klo 15.08, päivitetty 24.3.2023 klo 15.33