Betoniasemat ja betonituotetehtaat

Betoniasemien ja betonituotetehtaiden ympäristönsuojeluvaatimuksista säädetään valtioneuvoston asetuksessa 858/2018 (ks. linkki oikealla).

Betoniaseman ja betonituotetehtaan on täytettävä rekisteröinnin edellytykset (ks. Rekisteröintimenettely).

Betoniasemat ja betonituotetehtaat toimivat lähtökohtaisesti rekisteröinti-ilmoituksen nojalla, jos toimintaan ei erityisestä syystä tarvita ympäristölupaa.

Rekisteröinti-ilmoituksen tekeminen

Betoniaseman ja betonituotetehtaan rekisteröinti ympäristönsuojelun tietojärjestelmään tehdään kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle viimeistään 60 vuorokautta ennen toiminnan suunniteltua aloittamista. Toiminta voidaan aloittaa, kun kunnan ympäristönsuojeluviranomainen on rekisteröinyt toiminnan tai ilmoituksen jättämisestä on kulunut 60 päivää.

Rekisteröinti-ilmoitus tehdään alla olevasta linkistä saatavalla lomakkeella. Linkki asetukseen löytyy oikealta.

Rekisteröinti-ilmoituslomake ja täyttöohje

Julkaistu 20.12.2018 klo 13.59, päivitetty 22.10.2020 klo 16.03