Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

YMPARISTO.FI UUDISTUU

Uudistettu ymparisto.fi-palvelu julkaistaan maaliskuun loppuun mennessä

Uudistettu ymparisto.fi-verkkopalvelu julkaistaan 28.3. klo 9. Pahoittelemme lyhyttä käyttökatkoa. Uudistuksen tärkeimmät muutokset koskevat sisältöä. Ymparisto.fi:hin on toteutettu käyttäjille uusia, käyttökokemusta parantavia toiminnallisuuksia. Myös sivuston ilme on uudistettu ja julkaisujärjestelmä vaihdettu. Valtaosa nykyisen ymparisto.fi:n osoitteista muuttuu, mutta tärkeät lyhytosoitteet toimivat jatkossakin. Lue lisää

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetulla lailla on uudistettu ympäristölainsäädäntöä niin, että se mahdollistaa luvanhakijalle usean luvan yhtäaikaisen sähköisen vireillelaiton ja käsittelyn, ns. yhden luukun periaatteella. 1.9.2020 voimaan tulevan lain tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa hakijan lupa-asiointia.

Yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Hakija voi pyytää em. luvan käsittelijältä (AVI tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) hankkeensa luville yhteensovittamista, jos lisäksi haetaan luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. Luvat voi edelleen myös hakea erikseen.

Yhteensovitettavissa hankkeissa AVI tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen koordinoi ns. yhteensovittavana viranomaisena hakijan ja luvitukseen osallistuvien viranomaisten välistä yhteistyötä niin, että lupamenettelyjen eri käsittelyvaiheet voidaan sovittaa ajallisesti yhteen ja hoitaa aina mahdollisuuksien mukaan kerralla.

Kaaviossa kuvataan, kuinka yhteensovitettaessa hankkeen eri lupien käsittelyyn liittyvät vaiheet, kuten ennakkotapaaminen, täydennyspyynnöt, kuuleminen ja päätökset toteutetaan samanaikaisesti.
 
Julkaistu 8.6.2020 klo 15.10, päivitetty 5.8.2020 klo 16.23
Aihealue: